Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, March 19, 2013

DIY Tuesday: Felt Easter Egg Warmers | Gör-det-själv-tisdag: Äggvärmare i filt till påsk


Easter is actually upon us, even though it doesn't quite feel like it. Too snowy, by far... But what's better than staying inside making some Easter craft when it's too icy outside? This is my favorite from last year, they are based on the egg warmers we used in my family when I was a kid. I shared the tutorial last year, you can find it here.

Snart är det påsk även om det inte alls känns så. Alldeles för snöigt... Men vad är väl bättre än att stanna inne och påskpyssla när det är för isigt och kallt ute? Det här är min favorit från förra året, de är baserade på äggvärmarna vi använde till påsk när jag var liten. Jag lade upp en beskrivning förra året, den kan du hitta här.

Tuesday, March 5, 2013

DIY Tuesday: A Wool Bracelet | Gör-det-själv-tisdag: Ett armband i merinoull


I learned a really great tip on the craft fair I went to a few weeks ago. It's a genius, and very easy!, way of making felted wool pearls without having to use a washing machine! So brilliant.

Jag lärde mig ett helt bra trick på syfestivalen jag var på för ett par veckor sedan. Det är ett genialiskt, och mycket enkelt!, sätt att göra ullbollar utan att behöva använda tvättmaskin. Helt briljant.


You need this: A bowl. Hot water (with a little soap if you like). A tea ball. Merino wool (works best for this method).

Du behöver: En skål. Varmt vatten (med lite såpa om du vill). En teboll. Merinoull (funkar bäst med denna metod).


Make a piece of the wool into a puffy ball. Dip it in the water and let it soak for a second, then put it in the tea ball. I wanted quite small pearls since I wanted to make a bracelet, so I cut 0,4 inches from the wool. As long as you make all pieces the same size, it doesn't really matter how much you use.

Move the tea ball a little back and forth in the water so that the wool starts to make a pearl. After a minute, start whisking a little faster. Continue until the wool is shaped like a ball. Take it out of the tea ball and roll it very gently between your palms. When the ball starts to dry, you can roll it more firm. The more you press, the harder the pearl will be. You decide.

Dra ut en bit ull till en fluffig boll. Doppa ullbollen i vattnet och låt den bli genomblöt. Lägg den i tebollen. Jag ville göra ganska små pärlor eftersom jag skulle göra ett armband, så jag klippte ca 1 cm av ullen. Så länge som du klipper lika stora bitar av ullen spelar det inte så stor roll hur stora bitar du tar.

Rör tebollen fram och tillbaka i vattnet till ullen börjar bli formad som en boll. Efter en minut, rör lite fortare. Fortsätt till ullen är helt bollformad. Ta upp den ur vattnet och ut ur tebollen och rulla försiktigt mellan handflatorna. När bollen torkat lite kan du rulla hårdare. Ju mer du rullar, desto hårdare kommer pärlan att bli. Du bestämmer.Then you're done! Put aside and let dry overnight, then put it on an elastic. I bought the wool from Ganell, and you can make all sort of things with the wool. Necklaces, bracelets, coasters, carpets, you name it. And it's so easy even a five year old can do it! Gotta love it.

Sedan är du klar! Lägg pärlan åt sidan och låt torka över natten, trä sedan upp på en elastisk tråd. Jag köpte ullen från Ganell, och man kan göra massor av saker med den. Halsband, armband, underlägg, mattor, vad du vill. Och det är så enkelt att t o m en femåring kan göra det. Gillart.
Saturday, March 2, 2013

Car Bingo | Bilbingo

Tomorrow we're off skiing for a week - woohoo! I'll probably spend most of my time in the kid's slope, but it'll be great to be outside either way. We've updated last year's car bingo for the road trip, you can download the new version here. I'll probably use a few of the car games mentioned here as well, and with that and some movies we'll be fine.

So, see you in a week or so. Feel free to leave a comment to share your favorite car games!

I morgon åker vi på en veckas skidsemester - hurra! Jag kommer väl förmodligen att hänga mest i pulkabacken, men det blir ändå bra att vara utomhus. Vi har uppdaterat förra årets bilbingo, ladda ner den nya versionen här om du vill. Förmodligen kommer jag också att använda några av billekarna som jag skrev om här, och med dem och några filmer klarar vi oss hela vägen.

Så vi ses om en vecka eller så. Lämna gärna en kommentar med tips på dina bästa billekar!