Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, February 24, 2013

Weekend Inspiration List: Lace curtains and take along games | Helginspiration: Spetsgardiner och resespel

I've had to take a little blog break lately. Partly due to a lot to do at work, partly because I just lost the inspiration to blog. I am still not sure of how to move on, we'll see what happens. I guess it's like that sometimes. Have you been there too?

Jag har tagit en liten bloggpaus på sistone. Delvis för att det är så mycket att göra på jobbet, delvis för att jag tappat blogginspirationen. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare, men det ordnar sig nog. Gissningsvis är det så ibland. Har du känt så också?


Photo from Dana Made It
Take along game :: We're leaving for a one week ski trip next weekend, and I've been thinking of whipping up a few take along games. This checkers/tic tac toe one by Dana made it is one of my favorites. Not only because it's made out of felt. But also because it's so pretty! And seems like fun.

Resespel :: Vi åker till fjällen om en vecka, och jag har tänkt göra några spel att ta med. Det här dam-/luffarschacket av Dana made it är en av mina favoriter. Inte bara för att det är gjort av filt. Utan för att det är så snyggt! Och verkar roligt.


Photo from Serving Pink Lemonade
Car games :: We made a car bingo last year which almost took us through the entire eight hour drive. But to step it up a notch this year I might add some ideas from Prepared not Scared through Serving Pink Lemonade. Street signs and an alphabet sheet maybe?

Bilspel :: Vi gjorde ett bilbingo förra året som nästan tog oss genom alla åtta timmarnas bilresa. Men för att höja nivån i år kanske jag ska lägga till några idéer från Prepared not Scared som jag hittade hos Serving Pink Lemonade. Kanske lite vägskyltar och alfabet?

Photo from Ikea
Summer house decoration :: You might think that we're all into winter mode since the snow still lays high around here. But we've realized that we don't have any free weekends left before Easter, when we'll go to our new summer house. A house that is in desperate need of so many things (love and paint, above all). So today we went to Ikea to get eight pairs of Alvine lace curtains. More shopping will follow, surely.

Sommarhusinredning :: Man skulle kunna tro att vi är helt inne i det här med vinter nu eftersom snön fortfarande ligger djup här. Men vi insåg idag att vi inte har en enda ledig helg kvar före påsk, då vi åker till vårt nya sommarhus. Ett hus som är i desperat behov av massor av saker (kärlek och färg framför allt). Så idag slängde vi oss iväg till Ikea och inhandlade åtta par Alvine spetsgardiner. Det första inköpet av många känns det som.

Photo from Rugcycle
Summer house decoration :: What we need to look for now is a lot of hand made carpets. We got two really horrible yellow carpets with the house, they are great for keeping the noise down but I really really dislike them. So we're going to replace them with several handmade ones instead, sort of like a quilt for the floor if you like. We have five so far, and I will look out for more at fleemarkets this spring.

What have you been inspired by this weekend?

Sommarhusinredning :: Nu ska vi leta efter trasmattor. Vi fick två superfula gula mattor med huset. de är säkert jättebra för att dämpa ljud men jag gillar dem verkligen verkligen inte. Så vi ska ersätta dem med en massa trasmattor istället, lite som ett lapptäcke för golvet. Vi har fem stycken än så länge, och ska leta efter fler på loppisar i vår.

Vad har du inspirerats av i helgen?


Sunday, February 17, 2013

Weekend Inspiration List: Craft Fair | Helginspiration: Syfestival


I didn't have time to feel inspired on Friday, so here is a weekend inspiration list instead since I've been to a craft fair today. There were a lot of stands, a lot of workshops, and a lot of crafty people. Everything wasn't to my taste, but after looking around I found a lot of inspiring stuff. I can't buy any more yarn at the moment since I have so much laying around the house, otherwise I might have gotten something at Karin Öberg (photo on top) or Färgverket.

Det fanns inte tid att vara inspirerad denna fredag heller, så här kommer en helginspirationslista eftersom jag varit på Syfestivalen idag. Där fanns massor av utställare, workshops och händiga personer. Allt passade inte min smak men efter att jag kikat runt ett tag hittade jag en hel del inspiration. Jag har köpstopp på garn eftersom jag redan har så mycket hemma, annars skulle jag nog ha handlat något hos Karin Öberg (fotot längst upp) eller Färgverket.Sätergläntan had a lot of lovely ribbons. And all year round they hold lot of really interesting classes that I would love to take. Maybe in five years or so, when the kids are older?

Sätergläntan hade massor av fina band. Och året runt har de superintressanta kurser som jag gärna skulle gå. Kanske om fem år eller så, när barnen är äldre?There were a lot of craft books...

Där fanns många handarbetsböcker...


...and an unlimited amount of embroidery supplies.

...och obegränsat med broderimaterial.

I'm thinking of creating kids' hats of fun fabrics, and I really like the patterns on the fabrics from Znok. They have a web shop at their site. And showcased a lot of fun ribbons at the fair.

Jag funderar på att sy barnmössor av skojigt tyg, och jag gillar mönstren på tygerna från Znok. De säljer tyger på sin sajt. Och visade flera roliga band på mässan.


I didn't end up buying a lot of stuff, but I got a kit for making a leather bracelet with tin thread. This traditional craft comes from the far north of Sweden, and I've always wanted to learn how to make it. These days you can experiment with colors and pearls, and I'll show you mine as soon as I've finished it. Gällivare Textil did workshops (which gave me a chance to try out some of their patterns) and sells the material in their web shop. If you're interested in this handicraft, look here for more pictures. Beautiful stuff!

Jag köpte inte så mycket på mässan, men ett kit för att göra ett tenntrådsarmband inhandlades. Denna traditionella sameslöjd har jag alltid velat prova. Nuförtiden kan man experimentera med färger och pärlor, och jag ska visa hur mitt blev så snart jag lyckats göra klart det. Gällivare Textil höll i workshops (så jag kunde prova några av deras mönster) och de säljer materialet i sin webbshop också. Om du vill se mer exempel på tenntrådsslöjd kan du titta här. Himla fint!


At Ganell's workshop, you could learn how to make wool pearls with help of a tea sieve! Very smart, I'll show you later because I had to get the material so that I could try this at home. Too bad that our one-year-old has hidden all of our tea sieves, I have to get a new one tomorrow.

Ganells workshop fick man lära sig göra ullbollar med hjälp av en tesil! Mycket smart, jag ska visa er lite senare för jag var tvungen att köpa lite ull för att testa hemma. Synd bara att ettåringen försnillat alla våra tesilar, jag får köpa en ny i morgon.


I do like it when traditional craft meets modern technology. It is something touching with the QR code attached to a few knitted scarves on a wall, don't you think? Did any of you visit any craft fairs this weekend?

Jag gillar när traditionellt hantverk möter ny teknologi. Det är liksom något rörande med en QR-kod fastnålad på några stickade halsdukar på en vägg, eller vad säger ni? Besökte någon av er Syfestivalen eller någon annan handarbetsmässa i helgen förresten?


Tuesday, February 12, 2013

Amigurumi Inspiration? | Amigurumiinspiration?


I haven't made anything this week. It's just too crazy busy with everything else. But I have bought a lot of super small yarn skeins to make amigurumis from. I'm thinking pastries as a start, but would love to get your input. Which are your favorite amigurumis to make?

Jag har inte gjort någonting i veckan. Det är bara för stressigt just nu. Men jag har köpt en massa mininystan som jag ska virka amigurumis med. Tänkte börja med bakverk, men skulle gärna vilja ha tips och idéer! Vilka är era favoritamigurumis att virka?

Monday, February 11, 2013

Book Review: Club Malin | Bokrecension: Club Malin


I have always WANTED to be really crafty, and to make all kinds of projects. But you know what it's like, sometimes this tends to be more of a dream than an actual fact. And when I found my Club Malin binder from 1988, I realized that my longing for craft time (and - ahem - skills) isn't at all a new one. Club Malin was something you subscribed to, and you got a new magazine and set of patterns each month. And oh how I have read these magazines. I couldn't not show you these goodies, so today's book review (magazine review really) is once again a trip down memory lane...

Jag har liksom alltid VELAT vara sådär pysslig, och få allehanda projekt ur händerna. Men du vet hur det är, ibland blir detta mer som en dröm än något som är på riktigt. Och när jag hittade min gamla Club Malin-pärm från 1988 insåg jag att min dröm om tid (och - hrm - skicklighet) för handarbetsprojekt inte på något sätt är något nytt. Club Malin var något man prenumererade på, man fick en tidning och ett mönsterpaket varje månad. Och himmel vad jag läst dessa tidningar från pärm till pärm. Jag kan inte INTE visa er allt detta tjusiga, så dagens bokrecension (tidningsrecension egentligen) blir återigen en resa i tiden.


Ok, so some of these projects have actually aged quite well. I could totally make the kids' overall for Ivar, or the light blue summer pants (without the belt and suspenders...) for myself. The knitted sweater is a little crazy, but I swear I have seen something like it in the stores last year. The 80's have after all been back for a while.

Okej, vissa av projekten har faktiskt åldrats rätt väl. Jag kan absolut tänka mig att göra den där barnoverallen till Ivar, eller de ljusblå sommarbyxorna (utan resårbältet och hängslena...) till mig själv. Den stickade tröjan är lite knasig, men jag lovar att jag såg något liknande i en affär förra året. Åttiotalet har ju faktiskt varit tillbaka ett tag.


But some of the projects might do best in staying in the binder... I loved LOVED the striped set with the shirt and skirt. And I am sorry to say it might not suit me anymore. The men's knitted sweater is a little too much though, don't you think?

Några av projekten mår nog bäst av att stanna i pärmen dock. Jag älskade ÄLSKADE det randiga setet med tröjan och kjolen. Och nu tror jag inte den skulle passa mig så bra. Den stickade herrtröjan är lite för mycket dock, tycker ni inte det?Club Malin also offered its subscribers patterns for home decoration projects, or nifty tips. One thing to notice - the way we photograph things have certainly changed. The lightning (and styling) in the left photo is not something that is that common today.

Club Malin erbjöd också sina trogna prenumeranter mönster för heminredningsprojekt, eller fiffiga idéer. En sak märker man - vi fotograferar saker rätt annorlunda idag. Ljussättningen (och stylingen) i det vänstra fotot ser man inte ofta nuförtiden.


The men's fashion has however not aged well at all. At least not the Club Malin kind. Interesting.

Herrmodet har dock inte åldrats väl alls. I alla fall inte det som visats i Club Malin. Intressant.
Saturday, February 9, 2013

Friday Inspiration List: Kids' Birthday Party | Fredagsinspiration: Barnkalas

Once again I'm a day late. Sorry! We're talking a lot about birthday parties this time of year, since it's soon time for Axel's sixth birthday. Last year was a success, so of course we have our hopes high for this year. We're planning for a disco dress-up party...

Ledsen att jag är sen igen med den här listan. Vi pratar mycket om kalas här hemma för stunden, eftersom det snart är dags för Axels sexårskalas. Förra året var ju en dundersuccé, så förväntningarna är höga inför årets kalas. Vi planerar ett maskeraddisco...

From Create oh la la

Party hats :: No party is complete without party hats. And the best kind is the one you've decorated yourself.

Partyhattar :: Inget kalas är komplett utan hattar. Och bästa sorten är den du dekorerar själv.

From Sit a Spell

Party game :: I love glow sticks. And will include some in the party bags for the kids to wear when they dance. But I'd like to try some glow stick bowling as well.

Lek :: Jag älskar glow sticks. Och kommer att lägga med några i fiskdammspåsen så barnen kan ha dem på när de dansar. Men jag är helt sugen på att testa glow stick bowling också.


From The Indigo Bunting

Party game :: We won't toss bagels, but maybe something else?

Lek :: Vi kommer inte att kasta bagels, men kanske något annat?

From A Lemon Squeezy Home

Party game :: I don't really get this game. But something Star Wars-y will happen. We might try this game in beforehand to figure out how it works.

Lek :: Jag fattar inte riktigt den här leken. Men något Star Wars-aktigt kommer att finnas med. Kanske testar vi den här leken i förväg för att se hur den funkar.

From Crafting a Beautiful Life

Favors :: Oh oh oh, home made tattoos! Their names would be great, or maybe they can draw something by themselves? Must be investigated.

Fiskdammspåsen :: Åh åh åh, hemgjorda tatueringar! Deras namn skulle vara finemang, eller så kanske de kan rita något själva? Måste undersökas.

From Dagmar's Home

Table setting :: I keep seeing this everywhere for quite some time now, and I think the kids would like it. I bet the princesses and Darth Vaders would look great with mustaches.

Dukning :: Jag har sett de här överallt rätt länge nu, och jag tror barnen skulle gilla dem. Jag slår vad om att prinsessorna och Darth Vadrarna ser urcoola ut med mustasch.


From Pysselbolaget

Table setting :: These cake stands are actually something I'd considered using with fourteen six year olds at the table! Really cool and cute!

Dukning :: De här kakfaten skulle jag faktiskt kunna tänka mig använda med fjorton sexåringar vid bordet. Helt fina och roliga!

Some of the kids at last year's party

Wish us luck with the party planning! Which are your best kids' party ideas?

Önska oss lycka till med planeringen! Vilka är dina bästa kalasidéer?


Tuesday, February 5, 2013

DIY Tuesday: Naptime Doll | Gör-det-själv-tisdag: Dagisdocka


There are so many projects that I have started, and left shortly after. I wished I could have spent a little time on them this weekend, but since Ivar started daycare last week, I had to make the naptime doll.

Det är så många projekt som jag har börjat på och sedan lämnat... Jag önskar att jag hade kunnat spendera lite tid på dem i helgen som gick, men eftersom Ivar började förskolan förra veckan var jag tvungen att sy dagisdockan.


It was harder then I remembered, but I went with "cuddly and fluffy and pillow-y" instead of the more esthetic kind. Since they mostly use them when they sleep if seemed appropriate. Ivar seems to like it, and I'm happy that it's done. What have you been up to this weekend?

Det var lite svårare än jag mindes, men jag körde på mjuk och fluffig istället för stilig. Eftersom de framför allt använder dockorna på vilan kändes det lämpligast. Ivar verkar gilla den, och jag är glad att den är klar. Vad har du gjort i helgen?Sunday, February 3, 2013

Book Review: Karin's Embroideries by Karin Holmberg | Bokrecension: Karins broderier av Karin Holmberg


Karin Holmberg is a real expert on Swedish traditional embroidery. "Karin's Embroideries" is her first book (her second one was published last fall), and it's a good inspirational book for anyone interested in trying some old Swedish embroidery techniques. You should probably have a little experience in embroidery (I felt a little confused when I first started on one of the projects). There are however explanations of different fabrics, embroidery floss, as well as the most common techniques and an overview of where in Sweden the different techniques come from.

Karin Holmberg är en expert på traditionellt svenskt broderi. "Karins broderier" är hennes första bok (den andra kom ut i höstas) och den är en strålande inspirationsbok för den som är sugen på att testa lite svenska broderitekniker. Det är bra om man har lite broderierfarenhet sedan tidigare (jag var lite förvirrad första gången jag skulle prova ett projekt i boken). Det finns dock förklaringar till lämpliga tyger och trådar, liksom instruktioner till de vanligaste teknikerna och en överblick över var i Sverige de olika teknikerna kommer ifrån.


Even though the techniques are traditional, all projects are modern and fun! They have lovely, rich colors and give you a feeling that anything is possible. Embroidered underwear? No problems! Many of Karin's projects feel like paintings, you seem to make it up as you go along and nothing is wrong. I like! Do you recognize the pattern to the left that served as inspiration for my phone case?

The embroideries are so great and fabulous, and it's so fun to see these traditional techniques on modern tote bags, hoodies, and much more. 

Även om teknikerna är traditionella är alla projekt moderna och roliga! De är härligt färgrika och ger en känsla av att allt är möjligt. Broderade underkläder? Inga problem! Många av Karins projekt känns lite som målningar, man hittar på medan man syr och inget är fel. Det gillar jag! Känner du igen mönstret ovan till vänster som inspirerade mig till telefonfodralet?

Broderierna är hur fina och fantastiska som helst, och det är så kul att se de traditionella teknikerna på moderna saker som tygkassar, luvtröjor och mycket mer.


In the back of the book are explanations of the techniques, as well as templates. Easy to follow, although somewhat more inspirational than basic for the total beginner. I guess the goal is to make you create templates of your own based on Karin's, and that's great! Overall I find it to be a beautiful and inspirational book, recommendable to all embroidery fans. If you'd like to see more of Karin's embroideries, see her gorgeous embroidered book covers here. Or check out her web site.

All photos in this post are from the book "Karin's Embroideries" by Karin Holmberg.

Längst bak i boken finns förklaringar till tekniker, och mönster. Lätt att följa, även om det är något mer som inspiration än för den absoluta nybörjaren. Jag gissar att målet är att få läsaren att göra sina egna mönster baserade på Karins, och det är ju toppen! Det här är en vacker och inspirerande bok som jag rekommenderar alla broderiintresserade. Vill ni se mer som Karin har gjort kan du se hennes fantastiska broderade bokomslag här. Eller titta på hennes sajt.

Alla foton i det här inlägget är från boken "Karins broderier" av Karin Holmberg.

Saturday, February 2, 2013

Friday Inspiration List: Dolls | Fredagsinspiration: Dockor

This week has been everything but inspirational, so I'm sorry to post this list one day late! But I just didn't have time to finish it yesterday... I have been really busy with work, and our youngest son has started going to daycare. In Sweden (at least in Stockholm) it's common that the parents has to make a doll to bring to daycare, so that the child has something of his or her own when they sleep. So that'll be my project this weekend, to make that doll. You get the material and a template, so you don't have to be too creative if you don't want to. But I couldn't help looking for doll inspiration anyway...

Den här veckan har inte varit särskilt inspirerande, och jag är ledsen att listan kommer en dag försent! Men jag kunde bara inte få klart den igår... Veckan har varit fylld av en massa jobb, och så har vi skolat in vår yngste son på förskolan. I Sverige (i alla fall i Stockholm) måste ju föräldrarna sy en docka som barnet kan ha på vilan. Så det blir mitt projekt i helgen, att sy den där dockan. Man får material och en mall, så man behöver inte vara så nyskapande om man inte vill. Men jag kunde inte hindra mig från att googla lite dockinspiration ändå...


From Jess Brown Design

Rag doll :: Jess Brown makes awesome rag dolls

Trasdocka :: Jess Brown gör urfina dockor!

From Purl Bee

Felt doll :: If you want to make a doll yourself, give Mimi Kirchner's felt doll a try! You'll find the free pattern at Purl Bee.

Filtdocka :: Om du vill sy en docka tycker jag du ska prova Mimi Kirchner's filtdocka! Du hittar gratismönstret hos Purl Bee.


From Dana made it

Doll's clothes :: I love doll's clothes. Not always the store bought ones, but the nice and personal ones you make yourself. Remember the post about the 60's doll's clothes? So great! Dana at Dana made it has made a wonderful wardrobe for a little bear, check it out and be inspired here.

Dockkläder :: Jag gillar dockkläder. Inte alltid de färdigköpta, utan helst de roliga och personliga man gör själv. Kommer ni ihåg inlägget om dockkläder från 60-talet? Hur fina som helst! Dana hos Dana made it har gjort en hel garderob för en liten björn. Titta och inspireras av hennes dockkläder här.


From Micki Leksaker
Doll house :: This is the doll house that is the by far most common one in Sweden. I had one myself as a kid, a little different in layout and wallpaper of course (it was in the seventies after all...), but almost the same. It's a little bizarre, but these days the doll house seem to be very influenced by the grown-up world. There is even a lifestyle magazine for your doll house to download... Read it, and see many more doll house things here.

Dockskåp :: Det här är ju dockskåpet som måste vara vanligast i Sverige. Jag hade ett själv när jag var liten, lite annorlunda planlösning och tapeter (det var ju på sjuttiotalet...), annars hyfsat likt. Det är lite knasigt, men nuförtiden verkar dockskåpsvärlden vara helt influerad av vuxenvärlden. Det finns till och med ett dockskåpslivsstilsmagasin  att ladda ner... Läs det, och se många fler saker till dockskåp här.

From Mollie Makes
Knitted doll :: This is an olympic swimmer! How great is that? I don't think that the free pattern is still available unfortunately, but more olympic games will come so start knitting your team right now anyway. Get the book Knitting for gold by Sue McBride and knit away. It's quite bizarre, but fun. I wonder if she'll make one for the Winter games next year? Imagine a knitted luge...

Stickad docka :: Kolla, en olympisk simmerska! Hur bra är inte det? Jag tror tyvärr inte att gratismönstret finns tillgängligt längre, men fler OS kommer ju så det är bara att börja sticka ändå. Skaffa boken Knitting for gold av Sue McBride och sticka loss. Det är hyggligt bisarrt, men roligt. Undrar om hon kommer att göra en bok inför vinter-OS också? Tänk er att sticka en bob...


From Svpply/The Little Dröm Store

Babushkas :: Not all great dolls are made by fabric or yarn. These babushkas by Ingela P Arrhenius are so nice!

Babushkadockor :: Alla flotta dockor är inte gjorda av tyg eller garn. De här babushkadockorna av Ingela P Arrhenius är hur fina som helst!