Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, May 20, 2013

We're in Gathered by MM | Vi är med i Gathered by MM

Photo from createohlala on Twitter

Maybe it was a sign that I chose to write about crafty web magazines last week, but anyhow baby A was in last Friday's issue of Gathered by Mollie Makes. We're very proud of him!

Kanske var det som ett tecken att jag skrev om pyssliga webbtidskrifter förra veckan, men hur som helst var bebis A med i fredagens utgåva av Gathered by Mollie Makes. Vi är mycket stolta över honom!


Monday, May 13, 2013

About crafty web magazines | Om pyssliga webbtidningar

So, the whole Internet thing. I quite like it. Not only can I write about whatever I like, and post and link to great pictures of smart ideas, there are also a lot of good web magazines out there.

Så det här med internet. Jag gillar det. Inte bara kan jag skriva om vad jag vill, och publicera och länka till fantastiska bilder på smarta idéer, det finns också en massa bra webbtidningar där ute.


I discovered the Australian mag Frankie the other day. Read it! It's smart, funny, and interesting. And contains a lot about fashion, art, craft and more. 

Jag upptäckte den australiensiska tidskriften Frankie häromdagen. Läs den! Den är smart, rolig och intressant. Och innehåller en massa bra om mode, design, diy och annat.


Gathered by MM is another of my favorites. Very crafts oriented, lovely and inspirational in a fuzzy British way. And I do like that you can get it in the App store. Gathered by MM is out every Friday, and is a little sister to Mollie Makes, the mother of British craft magazines.

Which crafty webzines are your favorites? Tell me, I need to discover more!

Gathered by MM är en annan av mina favoriter. Mycket pysselorienterad, fin och inspirerande på ett luddigt brittiskt sätt. Och jag gillar att man kan köpa den i App store. Gathered by MM kommer ut varje fredag och är som en lillasyster till Mollie Makes, alla brittiska pysseltidningars moder.

Vilka pyssliga webbtidskrifter är dina favoriter? Berätta, jag vill hitta nya!

Sunday, May 12, 2013

Great illustrations: "Henri's Walk To Paris" by Saul Bass | Fantastiska illustrationer: "Henri's Walk To Paris" av Saul Bass


I read on lmnop's blog the other day about American graphic designer Saul Bass (1920-1996), and immediately had to order Henri's Walk To Paris, the children's book he made, in collaboration with author Leonore Klein. I love the illustrations. Love them. The book has apparently been out of print for some time, but is now reprinted and available here, so head on over and look at some more sample illustrations. And why not get yourself a copy?

Häromdagen läste jag om den amerikanske designern Saul Bass (1920-1996) på lmnop:s blogg, och jag blev genast tvungen att beställa Henri's Walk To Paris, barnboken han gjorde tillsammans med barnboksförfattaren Leonore Klein. Jag älskar illustrationerna. Älskar dem. Boken har tydligen varit svår att få tag i en längre tid, men är nu utgiven på nytt och finns att köpa här. Gå dit och kolla in fler illustrationsexempel. Och varför inte köpa ett exemplar av boken?Pages from Henri's Walk To Paris (Rizzoli 2012), illustrated by Saul Bass

I wish they made the illustrations as wall posters. Wouldn't they make great art for a kids' room? Or any room for that matter...

Jag önskar att de gjorde illustrationerna som väggaffischer. Skulle de inte vara fantastiska som tavlor i ett barnrum? Eller i vilket rum som helst förresten...


Friday, May 10, 2013

Cheery fabrics | Glada tyger


I have found really nice fabrics lately, and I'm thinking about making skirts, slippers, and table cloths to begin with. The flowery fabric on the bottom is a vintage piece that's more than ten yards long, so I might go a little von Trapp style with that one... 

Jag har hittat så fina tyger på sista tiden, och jag tror jag ska göra kjolar, tofflor och dukar till att börja med. Det blommiga tyget längst ner är ett vintagetyg som är mer än tio meter långt, så jag kanske kör en von Trapp-variant med det...Thursday, May 9, 2013

A Summer Library | Ett sommarbibliotek

Free printable from Love vs. Design
Today was the first day that felt like summer. We make big plans for our first summer in our new summer house, and I got to think about a colleague of mine who has started a simple summer library at the beach where she spends her summers.

I would love to have a summer library. We have so many books that we could lend to people who needs some good summer reading. And I have always loved libraries. And those library cards. And the stamps the librarians used to have. With cute printable library cards like the ones above, and a perfect shed, nothing can stop me, right?


Idag var det den första dagen som kändes som sommar. Vi gör stora planer för vår första sommar i vårt nya sommarhus, och jag kom att tänka på en av mina kollegor som har startat ett enkelt sommarbibliotek vid bryggan där hon spenderar sina somrar.

Jag skulle älska att ha ett sommarbibliotek. Vi har så många böcker som vi skulle kunna låna till dem som behöver lite bra semesterläsning. Och jag har alltid älskat bibliotek. Och de där bibliotekskorten. Och stämplarna som bibliotekarierna brukade ha. Med fina bibliotekskort att skriva ut själv som de här ovan, och en egen liten lada, borde väl inget kunna stoppa mig?Yes, I have always wanted the Personal Library Kit from Knock Knock... Yes, I am a library nerd.

Javisst har jag alltid drömt om ett Personal Library Kit från Knock Knock... Javisst är jag en biblioteksnörd.

From Sheek Shindigs
And from now on I'll only plan library parties for my kids. Sorry, no more Star Wars parties.

Från och med nu ska jag bara arrangera bibblakalas för mina barn. Ledsen, inga fler Star Wars-kalas.

From Nicole's Classes

Do you plan on reading anything this summer?

Ska du läsa något bra i sommar?


Wednesday, May 8, 2013

The easiest flower arrangement for a single flower | Det enklaste blomsterarrangemanget för en ensam blomma


What to do if you've got a tiny spring flower and only vases (or glasses) that are too big? Easy - put a few glass beads or glass marbles in the vase, and your flower stands up tall and straight!

Vad göra om du har plockat en liten vårblomma och bara har för vida vaser (eller glas)? Enkelt - lägg ett par glaspärlor eller glaskulor i vasen så står blomman rakt och fint!


And the marbles look pretty too. This tip works of course with more flowers as well, try for yourself!
Och glaskulorna är fina också. Det här tipset funkar så klart också fint med fler blommor också, prova själv!Tuesday, May 7, 2013

Knitted Baby Hat | Stickad bebismössaI didn't have time to knit anything before the baby arrived, but since he slept in my lap most of his first days, I didn't find anything better do to than to whip up an easy baby hat. I used the Small and Clever pattern from Pickles, and their recommended yarn Abuelita Merino Worsted and Abuelita Merino Worsted Multi in the colors Silver Fox and Blues.

Jag hann aldrig sticka något innan bebisen kom, men eftersom han sov i mitt knä mesta tiden under de första dagarna hann jag sno ihop en enkel bebismössa medan jag ändå bara satt där. Jag använde Lille luring-mönstret från Pickles, och deras rekommenderade garn Abuelita Tjukk Merino och Abuelita Tjukk Merino Multi i färgerna Sölvrev och Blått.It's been a long time since I've used multi colored yarn, but it's really my new favorite. These colors are so great, and it's actually fun to see the color pattern develop without having to take care of a million yarn ends.

Det var länge sedan jag använde melerat garn, men det är mitt nya bästa. Färgerna är helt fina, och det är faktiskt roligt att se färgmönstret växa fram utan att behöva fästa en miljon garnändar på slutet.The i-cord is as always handy, if you haven't made one you can find a good tutorial from Purl Bee here. This hat fits super nicely and was an easy knit. I recommend that you try it if you're looking to make newborn gifts. Good luck!

En (ett?) i-cord är alltid bra, om du inte gjort någon tidigare och vill testa finns det bra instruktioner hos Purl Bee här. Den här mössan har bra passform och var enkel att sticka. Jag rekommenderar dig att ge dig i kast med den om du letar efter något bra att göra till en nyfödd. Lycka till!