Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, July 31, 2012

A children's beach robe | En badrock för barn
Better late than never! A:s beach robe finally got finished just in time for a few (definitely too few) days of perfect beach weather.

Bättre sent än aldrig! A:s badrock blev till sist klar, precis i tid för några (alldeles för få) stranddagar.


Remember how I made baby I a beach robe some time ago? Well, A:s robe got delayed a little, but he is very pleased with the result. I used the great beach robe pattern from Dana Made It, the same as I used for the baby robe. The pattern only goes up to size 4T, but since A is a thin 5 year old I figured it would work if I just made the whole thing a little larger. 

I added about 5 inches to the sleeves and at the bottom, and added about 1 inch everywhere else. I crossed my fingers and sewed, and it turned out fine. The hood is huge (which A loves) and I think he'll be able to wear the robe next summer as well. I made the tie a little shorter than in the pattern, because I didn't want it to touch the ground when not tied.

Minns ni hur jag sydde en badrock till bebis I för några månader sedan? Nå, A:s badrock blev något försenad, men han är mycket nöjd med de slutliga resultatet. Jag använde badrocksmönstret från Dana Made It den här gången också, det är så bra. Mönstret går bara upp till 4 år dock, men eftersom A är en smal femåring tänkte jag att det nog skulle funka om jag bara gjorde hela lite större.

Jag la till ungefär 12-15 cm på ärmarna och längs nederkanten, och la till ca 2,5 cm på resten. Så höll jag tummarna och sydde, och det blev bra. Huvan är enorm (vilket A gillar skarpt) och jag tror han kommer att kunna ha den nästa sommar också. Jag gjorde skärpet lite kortare än i mönstret, för jag ville inte att det skulle hänga på marken när det inte var knutet.


He got a pocket too, for ice cream money or goggles maybe? I made rounded corners to match the tie, and lined the edge with bias tape.

Han fick en ficka också, för glasspengar eller simglasögon kanske? Jag gjorde hörnen rundade för att matcha skärpet, och kantade med kantband.


I do love matching things, and I can't help but love how the two robes match so well...

Jag gillar verkligen matchande saker, och kan inte hjälpa att jag tycker dessa matchande badrockar är helt bedårande...Linking up to The Southern Institute.

Monday, July 30, 2012

Five summer house things I pinned on Pinterest | Fem sommarstugebilder jag pinnat på Pinterest

From Sköna Hem
I can't really let go of my dream of a summer house just yet. We haven't bought any yet, so for now I'll have to stick with dreaming about the perfect one. Preferably with a sun porch, like this. Or maybe a little smaller...

Jag kan inte riktigt släppa tanken på en sommarstuga. Vi har inte köpt någon än, så för stunden nöjer jag mig med att drömma om det perfekta huset. Helst med en glasveranda som den här. Eller möjligen något mindre...

From Vintage House

A painted wooden floor would be nice.

Ett målat trägolv vore trevligt.

From Ting ute och inne
I don't know about an outdoor shower, wouldn't it be really cold? But with a view like this, why not? If you're not too shy, that is.

Jag är osäker på det här med utedusch. Blir det inte väldigt kallt? Men det är klart, men en trevlig utsikt kanske det går bra. Om man inte är för blyg alltså.


From Malin Inredare
 I have already printed out a pattern for a tree bench like this. It's a must have.

Har redan skrivit ut beskrivning till en trädbänk. En sådan är ett måste.

From Martha Stewart Living
If there isn't a summer house for us, I'll settle for a vacation at Grand Hotel, Mackinac Island in Michigan. I won't leave the porch.

Om det inte blir någon sommarstuga kan jag tänka mig en semester på Grand Hotel, Mackinac Island i Michigan istället. Jag kommer inte att röra mig från verandan.


That was five things, right? Well, here are two bonus sun porches. Lovely lovely.


Det var fem saker va? Nåja, här kommer två bonusglasverandor. Fina fina.

From Seventeen Doors

From Onekligen
Wednesday, July 25, 2012

The colors of summer | Sommarfärger


Hooray, I'm back! Our summer vacation has been great but when we returned to the city yesterday we realized that it was kind of great to be home too. So this is the end of my blogging vacation as well, I feel really excited about sharing all kinds of projects with you!

Hurra jag är tillbaka! Vår sommarsemester har varit toppen, men när vi kom hem till stan igår kom vi fram till att det är rätt toppen att vara hemma också. Så nu är det slut på bloggsemestern också, jag är mycket sugen på att dela med mig av alla sorters projekt!


My summer always has the same colors since we always spend it in the same place. It's lovely, and I think the color scheme could inspire to all kinds of projects.

Min sommar har alltid samma färger eftersom vi alltid är på samma ställe. (Kan du gissa var innan du klickar på länken?) Det är fantastiskt fint och färgerna kan verkligen inspirera till allehanda kreativa projekt.

From The Purl Bee
What do you think of a Hudson Bay Inspired Crib Blanket, but in "my" summer colors above? Would be nice and summery, huh?

Vad tror ni om en Hudson Bay Inspired Crib Blanket, men i "mina" sommarfärger? Skulle vara snyggt och somrigt va?

What are your summer colors?

Vilka är era sommarfärger?

Wednesday, July 18, 2012

The knitted 80's sweater | Den stickade åttiotalströjan


Alright, I know I sort of made fun of my mom when she kept the materials and pattern for the felt cat for thirty something years. But I'm not that much better.

Okej, jag vet att jag gjorde mig lite lustig över min mamma när hon sparade material och mönster för filtkatten i trettionånting år. Men jag är inte så mycket bättre själv.


Look what I found in a drawer! Half a sweater with pattern from 1986... You Swedish readers probably know the magazine, all kids read it then. Yup, it's Kamratposten.

Titta vad jag hittade i en låda! En halv tröja och ett mönster från 1986. Ni känner säkert igen tidningen, alla ungar läste den då. Japp, det är Kamratposten.I would never buy yarn like this now, it's some kind of cheap acrylic. But oh how I loved it back then! I thought the rainbow colors were the most beautiful ever.

So what to do with it now? I feel that I have to make something with it, but I can't fit into the sweater (size 11 years...). I can either make it into something sleeveless, or something completely different. Any ideas?

Jag skulle aldrig köpa sådant här garn nu, det är någon sorts billig akryl. Men så jag älskade det då! Jag tyckte att regnbågsfärgerna var helt fantastiska. 

Så vad gör jag med det nu? Någonting måste göras med det, men jag passar inte i tröjan (storlek 11 år...). Antingen kan jag göra något ärmlöst (det räcker nog garnet till) eller något helt annat. Några idéer?

Sunday, July 15, 2012

The Ikea hack | Ikea-fixet

I'm really sorry for the irregular blogging lately. We are renting a summer house and discovered that we have absolutely no access to the Internet there. We can't even use our cell phones apart from the odd text message I manage to send out when finding the exact right spot in the garden. A little disturbing at first, but after a few days it's relaxing really...

Hemskt ledsen för att jag inte bloggar så ofta nu. Vi hyr en sommarstuga och upptäckte att vi inte har någon som helst tillgång till Internet där. Vi kan inte ens använda mobilerna förutom ett och annat sms som jag lyckas få iväg när jag står på exakt rätt ställe i trädgården. Det var lite frustrerande först, men nu känns det mer som avkopplande...


Anyway, while in my beach chair I sometimes think about the things I will do when I get back to the city. And among the things I plan is to spice up our old and very boring Ikea drawer.

Hur som helst, i min solstol funderar jag ibland över de saker jag ska göra när jag kommer hem till stan igen. Och bland dem planerar jag att piffa till vår gamla trista Ikeabyrå.

It's an Ikea Malm drawer, I'm sure you know it. It has done it's duty in our bedroom for the past ten years or so, but I feel that everything is too white in our bedroom right now (I like colors, remember?) so something has to be done.

Det är en helt vanlig Ikea Malm-byrå, ni känner säkert igen den. Den har tjänstgjort i vårt sovrum de senaste tio åren eller så, men nu känns allt för vitt där (jag gillar färg som ni vet) så något måste göras.
Enter this. What do you think I'm going to do? The result will be revealed in August...

Dags för detta. Vad tror ni det ska bli? Ni får se resultatet i augusti...

Thursday, July 12, 2012

DIY Papier Mache Letters | Gör-det-själv: Pappbokstäver


Do you remember these letters from the red and green nursery?

Kommer ni ihåg de här bokstäverna från det röda och gröna bebisrummet?


I like letters. And I like washi tape. So I decided to combine the two.

Jag gillar bokstäver. Och jag gillar washitejp. Så jag kombinerade de båda.

It's an easy project (are you starting to notice that I like easy projects...), and if you don't like the way your design turns out, you simply remove the tape and start over.

Det är ett lätt projekt (har ni börjat inse att jag gillar enkla projekt...?), och om du inte tycker det blir fint är det bara att ta bort tejpen och börja om igen.
I tried to stick with green and red to keep the color scheme going.

Jag höll mig hyfsat mycket till grönt och rött för att följa färgschemat.


The letters are from Panduro and the washi tapes are from different places, you'll find nice ones here and here for example.

Bokstäverna är från Panduro och washitejpen är från lite olika håll, du hittar fina t ex här och här.

Linking up to The Southern Institute.

Saturday, July 7, 2012

Lemon meringues | Citronmaränger


It was my dad's birthday yesterday, and since he is allergic to gluten it is always a bit of a challenge to find gluten-free cookies and cakes. This year I made him lemon meringues. I tried to make them striped like good ol' Martha Stewart's, but that didn't work out at all. But they tasted good.

If you'd like to make these it's really easy. Take a standard meringue recipe and add zest and juice from half a lemon. I added a little vanilla seeds too.

Min pappa fyllde år igår och eftersom han är glutenintolerant är det alltid lite knepigt att fixa gott glutenfritt fika. I år hade jag gjort citronmaränger. Jag försökte göra dem snyggt randiga som Martha Stewarts, men det gick åt skogen. Men de smakade gott.

Om du också vill göra dem är det en baggis. Ta ett vanligt marängrecept och lägg till skal och saft från en halv citron. Jag hade i lite vaniljsocker också.And you can't celebrate a birthday in July without a strawberry cake. Gluten-free, in this case. Happy birthday dad!

Och man kan inte fira födelsedag i juli utan en jordgubbstårta. Glutenfri förstås. Grattis pappa!

Tuesday, July 3, 2012

Vintage Oil Cloth Toy Animals | Vaxduksdjur från sextiotalet


No, I haven't finished the knitting project yet. I can't quite understand the pattern, we'll see if I finish it for next week.

We are spending this week at my parents'. We all love it here, and it's a favorite place for the kids. A is playing soccer with grandpa and baby I is having a blast playing with the fabulous oil cloth toys that grandma made at a crafting school in 1959...

Nix, jag har inte gjort klart stickprojektet än. Jag har lite problem med mönstret, vi får se om jag får ordning på det till nästa vecka.

Vi hälsar på mina föräldrar den här veckan. Det är toppen här, och barnen älskar det. A spelar fotboll med morfar och bebis I roar sig med att leka med de fantastiska vaxduksleksakerna som mormor sydde på hushållsskolan 1961...I'm very sorry for the bad photos (that tilt, on top of things)! I forgot the computer cord for the camera at home, so I had to use my cell phone camera. I'll add more and better photos when I get home. But don't you just love the fabric? I want to have a table cloth in the crocodile fabric...

They are so well made (way to go mom!), I can't believe that they have lasted for more than 50 years.

Jag är mycket ledsen för den dåliga fotokvaliteten (och så vill de inte vara åt rätt håll dessutom, de lutar)! Jag glömde kamerasladden hemma, så jag fick använda mobilkameran. Det kommer fler och bättre foton när jag kommer hem. Men visst är tygerna fina? Jag vill ha en bordduk i tyget som krokodilen är i...

De är så välgjorda (heja mamma!), helt otroligt att de hållit i mer än femti år.Baby I loves to play with them.

Bebis I gillar att leka med dem.


And here is a preview of another of mom's old oil cloth projects, I'll show you more later!

Och här är en förhandstitt på ett annat av mammas gamla vaxduksprojekt, ni får se mer senare!

The dream of a summer house | Sommarstugedrömmen

From hemnet.se
I always dream of a summer house (or weekend cottage if you like) this time of the year. Don't you? I read somewhere that Sweden is one of the world's top countries when it comes to number of summer houses per inhabitant. 700.000 summer houses for nine million people... No wonder I want one too.

Jag drömmer alltid om en sommarstuga så här års. Gör ni? Jag läste någonstans att Sverige är ett av världens mest fritidshustäta länder med 700.000 sommarstugor på nio miljoner invånare... Inte undra på att jag också vill ha en.

From hemnet.se
We have talked about it for years, about what it would mean for our family budget, where we would like to spend our summers, and if we are up for the project. In Sweden there are tons of super cute summer cottages to dream about.

Vi har pratat om det i åratal, vad det skulle betyda för familjens ekonomi, var vi vill vara på somrarna och om vi orkar med det hela. I Sverige finns det ju massor av supersöta stugor att drömma om.

 
From hemnet.se (cropped)


But, quite unexpectedly, it's this one that we're putting in an offer for today. Not at all the red Swedish cottage but an old church. But oh so lovely! Keep your fingers crossed, I'll get back asap with information on how it goes.

Where do you want to spend your summer? Tell me!

Men något oväntat är det detta hus vi lägger ett bud på idag. Inte alls den lilla svenska röda stugan utan en gammal kyrka. Men oh så fin! Håll tummarna, jag återkommer snarast med besked om hur det går.

Var vill du vara i sommar? Berätta!