Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, January 29, 2013

DIY Tuesday: Embroidered iPhone Case | Gör-det-själv-tisdag: Broderat iPhoneskal


So I set out to make the iPhone case this weekend. The kit I got contained one black case and one white, and I decided to start with the black one since it seemed hardest to get right. I do love color, but for this one I wanted to try something new. I settled for a traditional Swedish embroidery called "svartstick", but in an inverted way (white on black instead of the opposite) with a modern twist. The inspiration comes from Karin Holmberg's really good book Karins broderier.

Jag bestämde mig för att sätta igång med telefonskalet i helgen. Paketet jag köpt innehöll ett svart skal och ett vitt, och jag började med det svarta eftersom det verkade svårast att få till bra. Jag gillar ju verkligen färg, men här ville jag testa något nytt. Så det blev traditionellt svenskt svartstick i en inverterad variant (vitt på svart istället för tvärtom) med en modern touch. Inspirationen fick jag från Karin Holmbergs finfina bok Karins broderier.


The blogger Avigan has made another kind of "svartstick" iPhone case, look at that here. Very beautiful! I am pleased with the way mine turned out too, it's traditional and not to crazy, but yet a little fun. But for the next one I'll use colors... Have you embroidered on phone cases? Leave a link in the comment field below, I'd love to see it! If you missed my cross stitch inspiration list, you'll find it here.

Bloggen Avigan har också gjort ett telefonskal med svartstick, dock lite annorlunda. Se det här. Mycket snyggt! Jag gillar hur mitt blev också, det är traditionellt och inte för crazy men samtidigt lite kul. Men när jag gör nästa kommer jag att använda mer färg... Har du broderat ett telefonskal? Lämna gärna en länk i kommentarsfältet, jag vill gärna se det! Missade du min korsstygnsinspirationslista hittar du den här.

Sunday, January 27, 2013

Book Review: Knit one purl one by Eva Alm | Bokrecension: En rät en avig av Eva Alm

Sometimes I'll review vintage books. This one might look quite funny, but it's actually a basic knitting bible, and it taught me how to knit when I was a kid. It isn't a kids' book, but it sort of works for all beginners, both young and old. I have to admit that I still go to this book whenever I get confused and don't remember how to bind off...

Ibland kommer jag att recensera äldre böcker. Den här kanske ser lite lustig ut, men är faktiskt en bas-stickbibel, och den lärde mig att sticka när jag var liten. Det är inte en barnbok, men den fungerar för alla sorters nybörjare, både stora och små. Jag måste erkänna att jag fortfarande tittar i den då jag blir förvirrad och inte kommer ihåg hur man lyfter en maska...


It was published in 1980 (by Prisma) and has this fantastic seventies feeling about it! You'll see what I mean in a second.

Den gavs ut 1980 (av Prisma) och har en underbar sjuttiotalskänsla! Du ser strax vad jag menar.


The author explains very clearly and easy-to-follow how to start a knitting project, and what the different ways of knitting looks like (don't you just love the guy showing the moss stitch?). But the best part is that it also teaches the not exactly beginner how to create patterns of your own. Also very clearly described, and not frightening at all. I also like it that there are both grown-ups and children in the pictures without making a point of it. It gives me the feeling that this is something we can do together, and the natural mixing of ages is very rare today. Something we need to re-learn perhaps?

Författaren förklarar helt tydligt och lättföljt hur man börjar ett stickprojekt, och hur de olika sticksätten ser ut (visst gillar man killen som visar mosstickning?). Men det nästan allra bästa är att det också lär ut till dem som inte är nybörjare längre hur man skapar egna mönster. Också helt enkelt beskrivet och inte skrämmande alls. Jag gillar också att det är både barn och vuxna på bilderna utan att det görs någon större sak av det. Det ger mig en känsla av att det här med stickning är något vi kan göra tillsammans, och denna naturliga blandning av åldrar är inte något vi ser ofta idag. Något vi behöver lära oss på nytt kanske?
The photos are of course a document of their time, and are just lovely! Some things and colors can be recognized from the fashion scene of later years though. What goes around comes around, and so on...

Fotona är förstås tidsdokument, och är underbara! Vissa saker och färger känner man igen från modet även på senare år dock. Allt går i cirklar och kommer igen... Hittar ni denna bok på en loppis tycker jag ni ska kika lite extra på den. Bra för alla som vill lära sig eller sina barn att sticka!

Friday, January 25, 2013

Friday Inspiration List: Cross stitch patterns | Fredagsinspiration: Korsstygnsmönster

It's Friday, yay! What are you up to this weekend? I have bought one of those iPhone cases that you can cross stitch on, and have been searching all around for nice patterns. Here are a few, maybe this is something I'll start with this weekend?

Det är fredag hurra! Vad gör du i helgen? Jag har köpt ett sådant där iPhoneskal som man kan brodera på, och jag har letat korsstygnsmönster som en galning. Här är några, kanske är det något jag ska börja med i helgen?

From Red Gate Stitchery

Elephant :: Well, this might not fit on a phone case, but it's cute and I like the pattern. It's from Red Gate Stitchery who mixes traditional cross stitch with modern materials like wood, acrylic or leather. Haven't you always wanted to cross stitch some coasters for this weekend's parties?

Elefant :: Hm, den här kanske inte passar på ett telefonskal direkt, men det är fint och jag gillar mönstret. Det kommer från Red Gate Stitchery som blandar traditionellt korsstygnsbroderi med moderna material såsom trä, akryl och läder. Har du inte alltid velat brodera ett par glasunderlägg till helgens kalas?

From Dance Needle

Babushka :: This might not be perfect for my phone case either, but I couldn't resist including this babushka. The Etsy seller Dance Needle has a lot of easy and cute patterns in store.

Babushka :: Den här kanske inte är perfekt för mitt telefonskal heller, men jag kunde inte motstå att ha med den här babushkan. Etsysäljaren Dance Needle har massor av söta och enkla mönster i sin shop.


From Freepik

Rug :: Now we're talking! Wouldn't this look great on a phone? I might have to give it a go.

Matta :: Nu börjar det likna något! Det här skulle väl se fantastiskt ut på en telefon? Måste nog prova.

From Wee Little Stitches

Star Wars :: If you're at all into Star Wars or superheroes, you have to check out Wee Little Stitches. Bye bye old fashioned cross stitched sayings, hello R2D2! And don't miss the patterns for Pretty in Pink. Or Harry Potter. Or The Royal Tenenbaums...

Star Wars :: Om du gillar Star Wars eller superhjältar det minsta lilla måste du faktiskt kolla in Wee Little Stitches. Hejdå gamla korsstygnsbonader, hej hej R2D2! Och du får inte missa mönstren för Pretty in pink. Eller Harry Potter. Eller The Royal Tenenbaums...


From Craft and Creativity

Hama beads :: And if you don't feel like bringing out needle and thread - use hama beads instead! Such a cool idea from Helena at Craft and Creativity, there are so many cross stitch patterns that would look good in pearls instead. Did I mention there were Star Wars cross stitch patterns...?

Have a good weekend!

Rörpärlor :: Och om du inte känner för att ta fram nål och tråd kan du alltid använda pärlplattepärlor istället! En så himla bra idé av Helena på Craft and Creativity, det finns så många korsstygnsmönster som skulle se coola ut med pärlor istället. Sa jag att det finns Star Wars-korsstygnsmönster...?

Ha en bra helg!Tuesday, January 22, 2013

DIY Tuesday: King of the Castle Hat and Scarf | Gör-det-själv-tisdag: Herre på täppan-mössa och halsduk


I like small projects that don't take too much time to finish. And when I saw Pickles' King of the castle hat I knew I wanted to make one. Do you see the crown? Very funny.

Jag gillar små projekt som inte tar så lång tid att göra klart. Och när jag såg Pickles Herre på täppan-mössa visste jag att jag ville göra en. Ser ni kronan? Helt kul.


I used the suggested yarn (oh, how I find it difficult to stray away from instructions...) Pickles Extra Fine Merino in Platina and Crisp blue. The hat fits perfectly now, and I hope it'll last all spring. I made a matching scarf of leftover yarn. The nice jacket that would have gone super with the hat and scarf will have to wait until it's not 5 F outside.

Now I'll make one in dark grey and light green for Axel, and another kind of scarf, since he wanted to be a king too.

Jag använde garnet som föreslås i mönstret (himmel vad svårt jag har för att avvika från instruktioner...), Pickles Extra Fine Merino i Platina och Blå bonde. Mössan passar perfekt nu och jag hoppas verkligen att den räcker hela våren. Och så stickade jag en halsduk av garn som blev över. Snyggjackan som kommer att passa finfint till får dock vänta till det inte är minus femton grader ute.

Nu ska jag göra en i mörkgrått och ljusgrönt till Axel, och en annan sorts halsduk, eftersom han också ville vara kung.


Bye bye! 

PS Did you see that I managed to include a "like on Facebook" button below and a "follow on Twitter" button to the right? Am very proud, please like and follow if you want to.

Hej då!

PS Såg ni att jag lyckats få till en "gilla på Facebook"-knapp här nedanför och en "följ mig på Twitter"-knapp till höger? Är mycket stolt, gilla och följ om ni har lust.


Sunday, January 20, 2013

Book Review: Simple Sewing by Lotta Jansdotter | Bokrecension: Enkelt att sy av Lotta Jansdotter


I like Lotta Jansdotter a lot. She makes really nice fabrics and has some very cool ideas. Her book Simple Sewing (Chronicle Books, 2007) is clean, fun, and clever. She was born in Sweden but now lives in Brooklyn where she creates fabrics, patterns, papergoods, and candles (!). Her style is really easy to like (according to me...), it's a mixture of Scandinavian light and fun colors.

Jag gillar Lotta Jansdotter mycket. Hon gör helt fina tyger och har mycket coola idéer. Hennes bok Enkelt att sy (Natur & Kultur, 2008) är snygg, rolig och smart. Hon är född i Sverige men bor nu i Brooklyn där hon skapar tyger, mönster, papperssaker och ljus (!). Hennes stil är enkelt att tycka om (enligt mig...), en blandning av skandinaviskt ljus och roliga färger.
 I have made a few tote bags based on her pattern (above left), and it was totally easy to follow. And easy to adjust, even though I'm not very experienced at sewing.

Jag har sytt några tygkassar baserade på hennes mönster (ovan till vänster), och det var helt enkelt att följa. Och enkelt att anpassa, även om jag inte är en så van sömmerska.
But what I like the most about this book, apart from the easy-to-follow patterns, are the smart projects. There are no clothes here, only cool bed pockets, curtains with pockets, aprons, bags, newspaper holders, and much more. I'm so going to try the bed pocket (above left, perfect for our tiny bedroom) and the worm that stops draught from windows. Clever, huh?

The photos above are from the Swedish edition which I think is somewhat different looking from the American one. But the photos and the projects are surely the same. Have you tried making anything from this book? Leave a comment and let us know!

Men vad jag gillar mest med boken, förutom att mönstren är så lätta att följa, är de smarta projekten. Det är inga kläder här, bara coola sängfickor, gardiner med fickor, förkläden, väskor, tidningshållare och mycket mer. Jag kommer absolut att försöka att göra en sängficka (ovan till vänster, passar perfekt i vårt minisovrum) och ormen som stoppar drag från fönster. Hur fiffigt är inte DET?

Fotona ovan är från den svenska utgåvan, jag tror den amerikanska ser lite annorlunda ut. Men bilderna och projekten är säkert desamma. Har du provat att göra något ur boken? Lämna en kommentar och berätta!


Friday, January 18, 2013

Friday Inspiration List: Things I want to learn | Fredagsinspiration: Saker jag vill lära mig

There are many things I'd like to learn. Many. This list could go on forever. But if I had to choose a few crafty and creative things, here are a few:

Det är rätt mycket jag skulle vilja lära mig. Mycket mycket. Listan kan bli hur lång som helst. Men om jag var tvungen att välja några handarbetiga och kreativa saker är det här några:

Photo from Stickstämman
Knit :: I'd love to go to the Knitting Festival in Jämtland in August. They have great classes and seminars, and I would learn a LOT. Plus probably meet a lot of really nice and good knitters. Will you go?

Sticka :: Jag skulle verkligen gilla att åka till Stickstämman i Jämtland i augusti. De har en massa intressanta kurser och seminarier, och jag skulle lära mig MASSOR. Plus förmodligen träffa massor av trevliga och duktiga stickare. Någon som ska dit?

Photo from Alt Summit
Conference :: Everything they teach you at Alt Summit. Everything. Am very jealous at those who are going there in a few days. Seems to be a great place to be if you're at all interested in lifestyle and design blogging. Work/life balance, how to make a great DIY post, parties, it's all in Salt Lake City in a week.

Konferens :: Allt de lär ut på Alt Summit. Allt. Är mycket avundsjuk på dem som åker dit om några dagar. Verkar vara det perfekta eventet om du är det minsta intresserad av livsstil- eller designbloggande. Jobb- och livspusslande, hur man gör ett fantastiskt DIY-inlägg, partyn, allt händer i Salt Lake City om en vecka.

Photo from Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholm
Craft :: Ok, so this sounds like so much fun. A course in traditional Swedish birch bark braiding! It is probably really difficult, but it'd be nice to make something non-textile for a change, and imagine all of the good stuff you can make of this. Baskets, bags, and who knows what else? If you like birch bark (called "näver" in Swedish), don't miss the exhibition Näver say näver by Aia Jüdes that's going on in Stockholm until February 2. Look at these fantastic shoes she made!

Slöjd :: Okej, så det här låter helt kul. En kurs i traditionell svensk näverflätning! Det är säkert helt svårt, men det skulle vara roligt att pröva att göra något icke-textilt för en gångs skull, och tänk bara på allt fint man skulle kunna göra. Korgar, väskor och vem vad vad? Om du gillar näver får du inte missa utställningen Näver say näver av Aia Jüdes som håller på i Stockholm just nu och till den andra februari. Kolla på dessa fantastiska skor hon gjort!Photo from Purl 1 Design

Knit :: I am afraid to try cable knitting. It looks so difficult! But I'd like to overcome that...

Sticka ::  Jag vågar icke testa flätstickning. Det ser så himla svårt ut! Men jag skulle gärna övervinna rädslan...

Photo from Mokkasin
Blog :: Oh, how I would love to master the skill of photography and take as beautiful photos for the blog as Sofia does! I'm sure you would appreciate it too... And I am determined to learn this. I'll work on it.

Blogg :: Oj vad jag skulle vilja kunna bemästra fotograferandets konst och ta lika fina foton som Sofia! Jag är säker på att ni skulle uppskatta det också... Och detta ska jag bara lära mig. Jag jobbar på saken.


The unexpected :: One last thing, I would also very much like to learn how to snowboard. Just wanted to let you know.

What would you like to learn?

Det oväntade :: En sista grej, jag skulle mycket mycket gärna vilja lära mig åka snowboard. Ville bara säga det.

Vad vill du lära dig?


Tuesday, January 15, 2013

DIY Tuesday: Kids' Pajama Pants | Gör-det-själv-tisdag: Pyjamasbyxor till barn


When Christmas came closer a few years ago, I realized that a lot of the crafty American bloggers made new pajamas for their kids for Christmas. I think it's a nice tradition, maybe it comes from being well dressed in photos of the Christmas present opening in the morning? 

In Sweden Santa comes in the evening of Christmas Eve, so there are no pajamas there. But I figured it was a good opportunity anyway to sew clothes almost for the first time (if you don't count certain baby kimonos or kids' beach robes). 

När det närmade sig jul för några år sedan märkte jag att rätt många av de fiffiga amerikanska bloggerskorna sydde nya pyjamasar till sina barn till jul. Trevlig tradition tycker jag, kanske kommer det sig av att man då är välklädd på fotona från julmorgonens julklappsöppnande?

I Sverige kommer ju jultomten på julaftons kväll, så där är inga pyjamasar med. Men detta kunde ju vara en bra möjlighet att sy kläder nästan för första gången (om man inte räknar vissa bebisskjortor eller barnbadrockar).I bought the pattern a few years ago, it's oliver+s Bedtime Story Pajama Sewing Pattern (these days only available digitally). I made it easy for myself, and skipped the shirt since my kids prefer t-shirts anyway. A cotton fabric, a soft rubber band especially for pajamas pants (the things they come up with), and off I went! It was really easy, and the pants turned out GREAT. Even if I changed the pattern to make it fit my kids. My skinny almost 6 year-old got pants in size 4T with longer legs, and my not-so-skinny 1,5 year-old got pants for a 2 year old, also with longer legs. Am much pleased with the result. I CAN MAKE CLOTHES. Just don't look at the inside...

Jag köpte mönstret för några år sedan, det är oliver+s Bedtime Story Pajama Sewing Pattern (nuförtiden bara tillgängligt digitalt). Jag gjorde det enkelt för mig och skippade pyjamasjackan eftersom mina barn föredrar att sova i t-shirtar ändå. Lite bomullstyg och extramjuk pyjamasresår (vad de hittar på), och jag kunde börja! Det var helt enkelt, och byxorna blev URBRA. Till och med efter det att jag ändrat mönstren för att passa barnen. Min spinkige nästan-6-åring fick byxor i storleken 4T med längre byxben, och min inte-så-spinkige 1,5-åring fick byxor i storleken 2 år, också med lite längre byxben. Är mycket nöjd med resultatet. JAG KAN SY KLÄDER. Titta bara inte på insidan...


Amazingly enough, the very not-so-easily-pleased customers seemed to like the pants too. What they don't like is to sit still in a photo, but here you go, the pants in action Christmas Eve. Have you been working on anything fun lately?

Otroligt nog verkade de inte så lättflörtade byxkunderna också gilla byxorna. Vad de inte gillar däremot, är att sitta stilla på ett foto. Men här har ni byxorna i action på julafton. Har du sytt eller gjort något roligt på sista tiden?


Sunday, January 13, 2013

Book Review: Weekend Sewing by Heather Ross | Bokrecension: Weekend Sewing av Heather Ross


I read a lot of crafting books, new ones and vintage ones, Swedish ones and foreign, and I thought I'd do a book review a week to share my thoughts with you, and hopefully also find out which books you like.

Let's start with Weekend Sewing by Heather Ross, a really nice book that includes more than forty projects and ideas for baby clothes, bags, women's clothes, as well as instructions on basic sewing knowledge.

Jag läser en massa handarbets- och pysselböcker, nya och gamla, svenska och utländska, och tänker göra en bokrecension i veckan här på bloggen för att dela med mig av mina tankar om böckerna, och kanske också få boktips från er.

Vi börjar med Weekend Sewing av Heather Ross, en riktigt fin bok som innehåller fler än fyrtio projekt och idéer till barnkläder, väskor, vuxenkläder, samt bra-att-veta-saker för en sy-nybörjare.


I like the layout of this book, and it sure gets extra points for the lovely cover that you find underneath the dust jacket. The instructions are beautiful and colorful, and really inspiring.

Jag tycker om formgivningen av boken, och den får absolut extrapoäng för det fina omslaget man hittar under bokens skyddsomslag. Instruktionerna är vackra och färgstarka, och inspirerande.


This book makes everything look easy, casual, and colorful, and it allures me to think that I actually could wrap up an Everything Tote Bag in a few hours to then take it to the market, where I smell fresh flowers and look stylish in every way. Just like in this book. Well, like that would ever happen! Even though I know it's totally unrealistic (haven't been in a farmer's market in ten years, and I can't remember being very stylish at the time...) I like to think it could happen if I only made this bag. I'll make the bag and will let you know if an aura of stylishness comes with it.

Den här boken får allt att se lätt och enkelt och färgstarkt ut, och den får mig att tro att jag faktiskt kan sno ihop en Everything Tote Bag på några timmar för att sedan gå med den till marknaden, där jag luktar på blommor och ser allmänt snygg ut. Precis som i boken. Som om det någonsin skulle hända! Även om jag vet att det är helt orealistiskt (har inte varit på en marknad på tio år och jag kan inte minnas att jag var särskilt stylad då...) gillar jag att tro att det skulle kunna hända om jag bara sydde den här väskan. Jag ska sy väskan och berätta för er sedan om snyggheten och elegansen kommer på köpet.


The photo on the right is one of my favorites, that is exactly how I'd like next summer in our new summer house to be. I'll never climb down from that apple tree ladder. And the dress on the left is my vision of how I will look when I'm back in non-maternity clothes at work again (minus the high heels, I'äm very tall...). Did I tell you that I really like the style of this book?

Fotot till höger är ett av mina favoriter, det är exakt så jag föreställer mig att nästa sommar i vårt nya sommarhus ska bli. Jag tänker aldrig klättra ner från äppelträdsstegen. Och klänningen till vänster är min vision av hur jag ska se ut när jag är tillbaka på jobbet i icke-mammakläder igen (minus de högklackade, jag är väldigt lång...). Sa jag att jag verkligen gillar den här bokens stil?


I've only tried one project in the book so far, the Lucy's kimono (see the result here). I really liked the idea and the way it turned out (even though I would have liked to use a prettier bias tape). The instructions however were a bit hard to follow sometimes since I'm not very experienced in sewing. I looked for help online, and found that others also have needed help with getting the clothes from this book fit right. But I got this book in 2009 when it was brand new, and there is an errata now that takes care of most questions. 

So, overall a very nice and beautiful book that I will return to for inspiration and to try out all of the projects I'm curious of! And to daydream a world where everything is as stylish and happy as in this book's photos...

Jag har bara testat ett projekt i boken hittills, Lucy's kimono (se resultatet här). Jag gillade idén och hur resultatet blev (även om jag hade velat använda en snyggare snedslå). Instruktionerna var dock lite svåra att följa ibland eftersom jag är en nybörjarsömmerska. Jag letade hjälp online och upptäckte att andra också behövde hjälp att få kläderna ur denna bok att passa perfekt. Men jag köpte boken 2009 när den var alldeles ny, och nu finns det rättelser som nog tar hand om de flesta frågetecken.

Så, sammanfattningsvis är det en fin och vacker bok som jag kommer att läsa igen för att få inspiration, och för att prova alla de projekt jag är nyfiken på! Och för att drömma mig bort till en värld där allt är lika snyggt och lyckligt som i bokens bilder...

Friday, January 11, 2013

Friday Inspiration list: Foxy Friday | Fredagsinspiration: Foxy Fredag


Sew :: Make this foxy collar from the tutorial and pattern from Mollie Makes issue 21!

Sy :: Sy denna snygga rävkrage med hjälp av instruktioner och mönster ur Mollie Makes nr 21!


Sew :: I have lost the link to this fantastic dress! Anyone recognize it? If you know where the photo comes from, please leave a comment and let me know.

Sy :: Jag har tappat bort länken till den här fina klänningen! Någon som känner igen bilden? Om du vet var den kommer ifrån får du gärna berätta i kommentarsfältet.


Sew :: A nice and foxy hoodie from Elise Hooper Designs.

Sy :: En snygg rävhoodie från Elise Hooper Designs.

Sew :: Another foxy dress, this one is from Kiki & Company.

Sy :: En snygg rävklänning till, den här är från Kiki & Company


Knit :: Cool scarf from Meretes monstermønster. She links to the free pattern, don't miss that!

Sticka :: Cool halsduk från Meretes monstermønster. Hon länkar till gratismönstret, missa inte det!

I realized I have pinned a lot of animal stuff on Pinterest lately. But when I looked closer I also realized that there were a ridiculous amount of foxes. Quite unexpected, but I like the bright fox red, and the quite whimsical look of it. I wonder if I'd dare wear the fox collar to work? Would you? What are your favorite fox craft projects?

Enjoy your weekend!

Jag upptäckte att jag pinnat en massa djur på Pinterest på sista tiden. Och när jag tittade närmare upptäckte jag också att det var absurt många rävar. Ganska oväntat, men jag gissar att jag gillar det rävröda och det lite roliga uttrycket de här rävarna har. Undrar om jag skulle våga ha på mig en rävkrage till jobbet? Skulle du? Vilka är dina favoriträvprojekt?

Ha en bra helg!

Tuesday, January 8, 2013

DIY Tuesday: The Advent Calendar | Gör-det-själv-tisdag: Adventskalendern


I know I'm way too late, and that everybody is really sick and tired of Christmas decorations right now. Out with the old, etc. But I'm so ridiculously proud of having finished the advent calendar, and I know you all have done nothing but wait for the final pictures and the details - so here we go!

Jag vet att det är helt sent, och att alla är urless på juldekorationer nu. Ut med det gamla osv. Men jag är så löjligt stolt över att ha gjort klart adventskalendern, och jag vet ju att ni alla suttit på nålar och inte gjort annat än väntat på det slutliga resultatet och detaljerna - så voilà!
Ok, so I went a little Swedish with the braided heart, the star boy and the Christmas goat (is that really what it's called? Don't know if I can trust the Internet on this one.).

Okej, så jag blev lite juligt svensk med ett flätat hjärta, en stjärngosse och en julbock.

And maybe also with the lucia and the saffron bun. All very Swedish and mandatory at Christmas.

Och lite också med lucian och lussebullen. Allt mycket svenskt och obligatoriskt vid jul.


And these you've seen before. Now I'll move on to non-Christmassy crafts. Promise. Many many thanks toBrooke at Inchmark for the idea and inspiration to this, and also thanks to Homemade by Jill for lovely ornaments.

Och de här har ni sett förut. Nu fortsätter jag med icke-juliga projekt. Lovar. Tusen tack till Brooke på Inchmark, och till Homemade by Jill för finfina julgransdekorationsidéer.
PS I've done a little makeover of the blog. Do you like the new header?

PS Jag har gjort en liten ansiktslyftning av bloggen. Gillar du den nya loggan?Sunday, January 6, 2013

Year in review 2012 | Tillbakablick på 2012


I've never been a fan of new year's resolutions, I prefer new year's goals instead. Resolutions make me feel bad, goals get me inspired. Last year, one of my goals was to spend more time crafting. I think one hour per week was the actual specification. And look where it took me, I wouldn't have started this blog if I didn't think it would help me complete the crafting projects, and give me inspiration!

Jag har aldrig varit särskilt förtjust i nyårslöften. Jag föredrar nyårsmål. Löften ger mig dåligt samvete, mål inspirerar mig. Förra året var ett av mina nyårsmål att handarbeta mer.  Jag tror specifikationen var en timme i veckan. Och titta vad som hände, jag hade aldrig startat den här bloggen om jag inte trott att den kunde hjälpa mig slutföra handarbets- och pysselprojekt, och bli inspirerad!

It has been a good year. Here are some of your (and my) favorite posts from last year:

Det har varit ett bra år. Här är några av era (och mina) favoritinlägg från förra året:


So, what's in store for 2013? Some of my goals for this blog is to learn how to take better photos, to update the layout, to add weekly features, and hopefully to create and complete lots of great projects! Bonus dreams are to create original patterns for sharing, to interview interesting crafters, and to start an Etsy shop. There you go, we'll do an evaluation in a year! What are your 2013 plans?

Så vad ska vi hitta på 2013? Några av mina mål för bloggen är att lära mig ta bättre foton, uppdatera blogglayouten, att ha återkommande teman, och förhoppningsvis att skapa och slutföra massor av bra projekt! Bonusdrömmar är att skapa mina egna mönster att dela med mig av, att intervjua intressanta kreativa personer, och att starta en Etsybutik. Där har ni det, vi utvärderar om ett år! Vad har ni för planer för 2013?


Wednesday, January 2, 2013

Happy new year! | Gott nytt år!

I know I'm a little late to the party, but I needed to take a break from a lot of things. But now it's a new year, and I have thought a lot about what I'd like to do with the blog in 2013. It's hard to squeeze blogging into a life with work and kids, but I've decided to keep going and try to focus on all of the positive things the blog brings. I have to be creative. I get new ideas from my research. I get in contact with great and inspiring people. Not bad. I'm not done with all of the thinking yet, but you will see some changes and new features pretty soon.

Jag vet att jag är lite sen på det, men jag behövde ta lite jullov från en massa saker. Men nu är det ett nytt år, och jag har funderat en del på vad jag vill göra med bloggen i år. Lite vinna eller försvinna är det känns det som, det är svårt att klämma in bloggande i ett liv med jobb och barn, men jag har bestämt mig för att fortsätta ett tag till, och fokusera på alla de positiva saker bloggen för med sig. Jag måste vara kreativ. Jag får nya idéer från att göra research. Jag kommer i kontakt med spännande och inspirerande personer. Inte så illa. Jag har inte tänkt klart än, men en del förändringar och nya saker kommer framöver.Downloadable PDF


Here's a tip for a New Year's activity that you can do with your kids even though the new year has already started. I saw this over at Thirty Handmade Days and got inspired to make my own version in Swedish. Download the Swedish version here. We had really fun filling in A's answers and it will be cool to compare them to his answers to the same questions in the years to come. Happy New Year!

Här är ett tips på en nyårsaktivitet du kan göra med dina barn även om det nya året redan börjat. Jag såg detta hos Thirty Handmade Days och blev inspirerad att göra en egen svensk version. Ladda ner min svenska version här. Det var helt kul att fylla i svaren, och det kommer att bli intressant att jämföra A:s svar med hans svar på samma frågor kommande år. Gott nytt år!

English version at Thirty Handmade Days