Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, December 24, 2012

Friday, December 21, 2012

Advent calendar from Pickles | Pickles julkalender

Dear all,

I'm sorry for not having blogged lately. I HAVE finished the advent calendar, and I have also sewn two pair of pajama trousers for the boys. But it's so dark here this time of year that I just can't take pictures of anything. It'll have to wait until after Christmas I'm afraid.

In case you have missed Pickles advent calendar, full of great offers, do take a look here.

Kära alla,

Jag är ledsen att jag bloggat så dåligt på sistone. Jag HAR gjort klart filtkalendern, och jag har också sytt två par pyamasbyxor till pojkarna. Men det är så himla mörkt så här års att jag inte kan fota på kvällarna. Det får helt enkelt vänta till efter jul.

Om ni har missat Pickles julkalender full med fina erbjudanden får ni kolla här.
I'm taking a Christmas break from the blog now, I'll be back in the end of next week. Happy holidays!

Nu tar jag jullov från bloggen, kommer tillbaka i slutet av nästa vecka. God jul!

Thursday, December 13, 2012

Happy Lucia! | Glad lucia!


Happy Lucia everyone! If you're not Swedish, you probably don't know what Lucia is. Saint Lucia was an Italian saint that funny enough is celebrated almost only in Sweden, once a year on December 13. For us it's really connected to Christmas, and Stockholm has been filled with parents all day, rushing from one Lucia celebration to the next since all schools and kindergartens take this very seriously. Watch this program if you'd like to see what it's all about.

Glad lucia allihop! Har ni också stressat till luciafirande idag? Om ni har missat alltihop kan ni alltid titta här och få lite luciakänsla!

Tuesday, December 11, 2012

DIY Felt Advent Calendar - sew along part four | Gör-det-själv: Adventskalender i filt - sew along del fyra

Do you also have a lot on your plate right now? At night, we're making Christmas candy, Christmas cakes, buying gifts, mending kids' clothes, assembling everything for the Lucia celebration on Thursday, looking for Christmas and advent decorations, and planning for the Christmas trip. Among other things. I guess it's the same for many of you?

This said, I haven't finished the advent calendar yet... But I have many ideas for felt decorations that I will make during this week, my plan is to have everything finished on Saturday night. Wish me luck!

Har ni också massor att göra just nu? På kvällarna gör vi julgodis, bakar lussebullar, handlar julklappar, lagar barnkläder, försöker hitta allt inför torsdagens luciafirande, letar efter jul- och adventspynt, och planerar för julresan. Bland annat. Jag gissar att många av er är i samma läge?

Allt detta gör att jag inte hunnit klart med adventskalendern ännu... Men jag har många idéer för filtdekorationer som jag ska göra i veckan, planen är att ha allt klart på lördag kväll. Håll tummarna!Monday, December 10, 2012

Another advent calendar | En julkalender till


Did I say that we have nine advent calendars in the house? Well, we do. It's a bit crazy, but we like them all. This one is a favorite, my mum made it for A a few years back. I realized though that I would create a monster by giving A twenty-four presents twenty-four days in a row, so instead I gift wrapped Christmas tree ornaments that he could unpack and decorate a tree during the month of December. Huge success, and the tradition has stuck with us ever since.

Sa jag att vi har nio adventskalendrar? Det har vi i alla fall. Det är rätt knasigt, men vi gillar allihop. Den här är en favorit, min mamma gjorde den till A för några år sedan. Jag insåg dock att jag skulle skapa ett monster om jag gav A tjugofyra presenter tjugofyra dagar i rad, så jag slog in julgransprydnader istället, som han kunde packa upp och dekorera en gran med under hela december fram till julafton. Stor succé, och traditionen har blivit kvar sedan dess.

Friday, December 7, 2012

Embroidered book covers | Broderade bokomslag


You'll have to wait for a new advent calendar update until tomorrow, there is no daylight here so I can't take photos today...

But, in the meantime I'd like to show you these lovely embroidered book covers that will be published in January! Four Swedish classics have gotten new covers (see them all here) embroidered by the fantastisc Karin Holmberg. I'm so going to buy them all. See the covers further down this post.

Ni får vänta lite på nästa julkalenderuppdatering, det är inget dagsljus här nu så jag kan inte fota förrän imorgon...

Men så länge vill jag visa er de här fina fina broderade bokomslagen som kommer att komma ut i januari! Fyra svenska klassiker av Vilhelm Moberg har fått nya omslag (se alla hör), broderade av den fantastiska Karin Holmberg. Jag kommer definitivt köpa allihop. Se alla omslagen nedan.

Tuesday, December 4, 2012

DIY Felt Advent Calendar - sew along part three | Gör-det-själv: Adventskalender i filt - sew along del tre


All is well with the felt advent calendar, except from the fact that it's not quite done yet. But I have made some ornaments, and so far they are really appreciated by A. He has requested a Star Wars ornament too, but I'm not certain it's in my abilities to make a felt Yoda. We'll see. May the force be with me.

Allt går fint med filtkalendern, förutom den lilla detaljen att den inte är klar än. Men jag har gjort en del dekorationer, och än så länge är de mycket uppskattade av A. Han har önskat en Star Wars-dekoration också. men jag är inte säker på att en filt-Yoda är något jag kan åstadkomma. Vi får se. May the force be with me.


These are some of the decorations, inspired by Brooke at Inchmark and Homemade by Jill. More to come!

Här är några av dekorationerna, inspirerade av Brooke på Inchmark och Homemade by Jill. Det kommer mera!
The Santa Felt Advent Calendar | En tomtekalender i filt


I love advent calendars. I think we have nine in total this year... (Don't ask me why I'm making a new one.) This is one of my favourites, my mum has made it and we always had it when I was a kid. You move the match one step each day until it reaches the Santa. Happy countdown!

Jag älskar adventskalendrar. Jag tror vi har nio stycken i år... (Fråga inte varför jag gör en till.) Detta är en av mina favoriter, min mamma har gjort den och vi hade den alltid när jag var liten. Man flyttar tändstickan ett steg uppåt varje dag till den kommer upp till tomten. Glad nedräkning!