Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, January 6, 2013

Year in review 2012 | Tillbakablick på 2012


I've never been a fan of new year's resolutions, I prefer new year's goals instead. Resolutions make me feel bad, goals get me inspired. Last year, one of my goals was to spend more time crafting. I think one hour per week was the actual specification. And look where it took me, I wouldn't have started this blog if I didn't think it would help me complete the crafting projects, and give me inspiration!

Jag har aldrig varit särskilt förtjust i nyårslöften. Jag föredrar nyårsmål. Löften ger mig dåligt samvete, mål inspirerar mig. Förra året var ett av mina nyårsmål att handarbeta mer.  Jag tror specifikationen var en timme i veckan. Och titta vad som hände, jag hade aldrig startat den här bloggen om jag inte trott att den kunde hjälpa mig slutföra handarbets- och pysselprojekt, och bli inspirerad!

It has been a good year. Here are some of your (and my) favorite posts from last year:

Det har varit ett bra år. Här är några av era (och mina) favoritinlägg från förra året:


So, what's in store for 2013? Some of my goals for this blog is to learn how to take better photos, to update the layout, to add weekly features, and hopefully to create and complete lots of great projects! Bonus dreams are to create original patterns for sharing, to interview interesting crafters, and to start an Etsy shop. There you go, we'll do an evaluation in a year! What are your 2013 plans?

Så vad ska vi hitta på 2013? Några av mina mål för bloggen är att lära mig ta bättre foton, uppdatera blogglayouten, att ha återkommande teman, och förhoppningsvis att skapa och slutföra massor av bra projekt! Bonusdrömmar är att skapa mina egna mönster att dela med mig av, att intervjua intressanta kreativa personer, och att starta en Etsybutik. Där har ni det, vi utvärderar om ett år! Vad har ni för planer för 2013?


No comments:

Post a Comment