Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, May 8, 2013

The easiest flower arrangement for a single flower | Det enklaste blomsterarrangemanget för en ensam blomma


What to do if you've got a tiny spring flower and only vases (or glasses) that are too big? Easy - put a few glass beads or glass marbles in the vase, and your flower stands up tall and straight!

Vad göra om du har plockat en liten vårblomma och bara har för vida vaser (eller glas)? Enkelt - lägg ett par glaspärlor eller glaskulor i vasen så står blomman rakt och fint!


And the marbles look pretty too. This tip works of course with more flowers as well, try for yourself!
Och glaskulorna är fina också. Det här tipset funkar så klart också fint med fler blommor också, prova själv!No comments:

Post a Comment