Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, May 12, 2013

Great illustrations: "Henri's Walk To Paris" by Saul Bass | Fantastiska illustrationer: "Henri's Walk To Paris" av Saul Bass


I read on lmnop's blog the other day about American graphic designer Saul Bass (1920-1996), and immediately had to order Henri's Walk To Paris, the children's book he made, in collaboration with author Leonore Klein. I love the illustrations. Love them. The book has apparently been out of print for some time, but is now reprinted and available here, so head on over and look at some more sample illustrations. And why not get yourself a copy?

Häromdagen läste jag om den amerikanske designern Saul Bass (1920-1996) på lmnop:s blogg, och jag blev genast tvungen att beställa Henri's Walk To Paris, barnboken han gjorde tillsammans med barnboksförfattaren Leonore Klein. Jag älskar illustrationerna. Älskar dem. Boken har tydligen varit svår att få tag i en längre tid, men är nu utgiven på nytt och finns att köpa här. Gå dit och kolla in fler illustrationsexempel. Och varför inte köpa ett exemplar av boken?Pages from Henri's Walk To Paris (Rizzoli 2012), illustrated by Saul Bass

I wish they made the illustrations as wall posters. Wouldn't they make great art for a kids' room? Or any room for that matter...

Jag önskar att de gjorde illustrationerna som väggaffischer. Skulle de inte vara fantastiska som tavlor i ett barnrum? Eller i vilket rum som helst förresten...


No comments:

Post a Comment