Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thursday, May 9, 2013

A Summer Library | Ett sommarbibliotek

Free printable from Love vs. Design
Today was the first day that felt like summer. We make big plans for our first summer in our new summer house, and I got to think about a colleague of mine who has started a simple summer library at the beach where she spends her summers.

I would love to have a summer library. We have so many books that we could lend to people who needs some good summer reading. And I have always loved libraries. And those library cards. And the stamps the librarians used to have. With cute printable library cards like the ones above, and a perfect shed, nothing can stop me, right?


Idag var det den första dagen som kändes som sommar. Vi gör stora planer för vår första sommar i vårt nya sommarhus, och jag kom att tänka på en av mina kollegor som har startat ett enkelt sommarbibliotek vid bryggan där hon spenderar sina somrar.

Jag skulle älska att ha ett sommarbibliotek. Vi har så många böcker som vi skulle kunna låna till dem som behöver lite bra semesterläsning. Och jag har alltid älskat bibliotek. Och de där bibliotekskorten. Och stämplarna som bibliotekarierna brukade ha. Med fina bibliotekskort att skriva ut själv som de här ovan, och en egen liten lada, borde väl inget kunna stoppa mig?Yes, I have always wanted the Personal Library Kit from Knock Knock... Yes, I am a library nerd.

Javisst har jag alltid drömt om ett Personal Library Kit från Knock Knock... Javisst är jag en biblioteksnörd.

From Sheek Shindigs
And from now on I'll only plan library parties for my kids. Sorry, no more Star Wars parties.

Från och med nu ska jag bara arrangera bibblakalas för mina barn. Ledsen, inga fler Star Wars-kalas.

From Nicole's Classes

Do you plan on reading anything this summer?

Ska du läsa något bra i sommar?


No comments:

Post a Comment