Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, February 24, 2013

Weekend Inspiration List: Lace curtains and take along games | Helginspiration: Spetsgardiner och resespel

I've had to take a little blog break lately. Partly due to a lot to do at work, partly because I just lost the inspiration to blog. I am still not sure of how to move on, we'll see what happens. I guess it's like that sometimes. Have you been there too?

Jag har tagit en liten bloggpaus på sistone. Delvis för att det är så mycket att göra på jobbet, delvis för att jag tappat blogginspirationen. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare, men det ordnar sig nog. Gissningsvis är det så ibland. Har du känt så också?


Photo from Dana Made It
Take along game :: We're leaving for a one week ski trip next weekend, and I've been thinking of whipping up a few take along games. This checkers/tic tac toe one by Dana made it is one of my favorites. Not only because it's made out of felt. But also because it's so pretty! And seems like fun.

Resespel :: Vi åker till fjällen om en vecka, och jag har tänkt göra några spel att ta med. Det här dam-/luffarschacket av Dana made it är en av mina favoriter. Inte bara för att det är gjort av filt. Utan för att det är så snyggt! Och verkar roligt.


Photo from Serving Pink Lemonade
Car games :: We made a car bingo last year which almost took us through the entire eight hour drive. But to step it up a notch this year I might add some ideas from Prepared not Scared through Serving Pink Lemonade. Street signs and an alphabet sheet maybe?

Bilspel :: Vi gjorde ett bilbingo förra året som nästan tog oss genom alla åtta timmarnas bilresa. Men för att höja nivån i år kanske jag ska lägga till några idéer från Prepared not Scared som jag hittade hos Serving Pink Lemonade. Kanske lite vägskyltar och alfabet?

Photo from Ikea
Summer house decoration :: You might think that we're all into winter mode since the snow still lays high around here. But we've realized that we don't have any free weekends left before Easter, when we'll go to our new summer house. A house that is in desperate need of so many things (love and paint, above all). So today we went to Ikea to get eight pairs of Alvine lace curtains. More shopping will follow, surely.

Sommarhusinredning :: Man skulle kunna tro att vi är helt inne i det här med vinter nu eftersom snön fortfarande ligger djup här. Men vi insåg idag att vi inte har en enda ledig helg kvar före påsk, då vi åker till vårt nya sommarhus. Ett hus som är i desperat behov av massor av saker (kärlek och färg framför allt). Så idag slängde vi oss iväg till Ikea och inhandlade åtta par Alvine spetsgardiner. Det första inköpet av många känns det som.

Photo from Rugcycle
Summer house decoration :: What we need to look for now is a lot of hand made carpets. We got two really horrible yellow carpets with the house, they are great for keeping the noise down but I really really dislike them. So we're going to replace them with several handmade ones instead, sort of like a quilt for the floor if you like. We have five so far, and I will look out for more at fleemarkets this spring.

What have you been inspired by this weekend?

Sommarhusinredning :: Nu ska vi leta efter trasmattor. Vi fick två superfula gula mattor med huset. de är säkert jättebra för att dämpa ljud men jag gillar dem verkligen verkligen inte. Så vi ska ersätta dem med en massa trasmattor istället, lite som ett lapptäcke för golvet. Vi har fem stycken än så länge, och ska leta efter fler på loppisar i vår.

Vad har du inspirerats av i helgen?


No comments:

Post a Comment