Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, February 17, 2013

Weekend Inspiration List: Craft Fair | Helginspiration: Syfestival


I didn't have time to feel inspired on Friday, so here is a weekend inspiration list instead since I've been to a craft fair today. There were a lot of stands, a lot of workshops, and a lot of crafty people. Everything wasn't to my taste, but after looking around I found a lot of inspiring stuff. I can't buy any more yarn at the moment since I have so much laying around the house, otherwise I might have gotten something at Karin Öberg (photo on top) or Färgverket.

Det fanns inte tid att vara inspirerad denna fredag heller, så här kommer en helginspirationslista eftersom jag varit på Syfestivalen idag. Där fanns massor av utställare, workshops och händiga personer. Allt passade inte min smak men efter att jag kikat runt ett tag hittade jag en hel del inspiration. Jag har köpstopp på garn eftersom jag redan har så mycket hemma, annars skulle jag nog ha handlat något hos Karin Öberg (fotot längst upp) eller Färgverket.Sätergläntan had a lot of lovely ribbons. And all year round they hold lot of really interesting classes that I would love to take. Maybe in five years or so, when the kids are older?

Sätergläntan hade massor av fina band. Och året runt har de superintressanta kurser som jag gärna skulle gå. Kanske om fem år eller så, när barnen är äldre?There were a lot of craft books...

Där fanns många handarbetsböcker...


...and an unlimited amount of embroidery supplies.

...och obegränsat med broderimaterial.

I'm thinking of creating kids' hats of fun fabrics, and I really like the patterns on the fabrics from Znok. They have a web shop at their site. And showcased a lot of fun ribbons at the fair.

Jag funderar på att sy barnmössor av skojigt tyg, och jag gillar mönstren på tygerna från Znok. De säljer tyger på sin sajt. Och visade flera roliga band på mässan.


I didn't end up buying a lot of stuff, but I got a kit for making a leather bracelet with tin thread. This traditional craft comes from the far north of Sweden, and I've always wanted to learn how to make it. These days you can experiment with colors and pearls, and I'll show you mine as soon as I've finished it. Gällivare Textil did workshops (which gave me a chance to try out some of their patterns) and sells the material in their web shop. If you're interested in this handicraft, look here for more pictures. Beautiful stuff!

Jag köpte inte så mycket på mässan, men ett kit för att göra ett tenntrådsarmband inhandlades. Denna traditionella sameslöjd har jag alltid velat prova. Nuförtiden kan man experimentera med färger och pärlor, och jag ska visa hur mitt blev så snart jag lyckats göra klart det. Gällivare Textil höll i workshops (så jag kunde prova några av deras mönster) och de säljer materialet i sin webbshop också. Om du vill se mer exempel på tenntrådsslöjd kan du titta här. Himla fint!


At Ganell's workshop, you could learn how to make wool pearls with help of a tea sieve! Very smart, I'll show you later because I had to get the material so that I could try this at home. Too bad that our one-year-old has hidden all of our tea sieves, I have to get a new one tomorrow.

Ganells workshop fick man lära sig göra ullbollar med hjälp av en tesil! Mycket smart, jag ska visa er lite senare för jag var tvungen att köpa lite ull för att testa hemma. Synd bara att ettåringen försnillat alla våra tesilar, jag får köpa en ny i morgon.


I do like it when traditional craft meets modern technology. It is something touching with the QR code attached to a few knitted scarves on a wall, don't you think? Did any of you visit any craft fairs this weekend?

Jag gillar när traditionellt hantverk möter ny teknologi. Det är liksom något rörande med en QR-kod fastnålad på några stickade halsdukar på en vägg, eller vad säger ni? Besökte någon av er Syfestivalen eller någon annan handarbetsmässa i helgen förresten?


No comments:

Post a Comment