Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, June 6, 2012

Happy 6th of June! | Glad sjätte juni!


Today is June 6, Sweden's National Day! We are not that good at celebrating it though, not as in for example the US or Norway at least. But a few flags always cheers me up, and since my birthday was a couple of days ago I made a jelly roll. Very festive.

Idag är det Sveriges nationaldag! Vi är väl inte så bra på att fira det i och för sig, inte som till exempel i USA och Norge i alla fall. Men några flaggor piggar alltid upp, och eftersom jag fyllde år för några dagar sedan gjorde jag en rulltårta. Mycket festligt.


Some got Swedish flags, others got washi tape flags. I couldn't help myself. It is possible I am a washi tape addict.

Vissa fick svenska flaggor, andra fick washitejpflaggor. Jag kunde inte hejda mig. Det är möjligt att jag är washitejpberoende.

No comments:

Post a Comment