Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thursday, June 28, 2012

The red and green nursery | Det röda och gröna bebisrummet


My mom gave this fantastic felt wall cat to baby I last Christmas, and we all love it. The pattern and materials are from the 70's and has since then spent its days in my mom's cabinet. Amazing. But all has aged very well, and she finally made this cat for baby I and a matching felt snail for his cousin. Very cute! Since we like it so much, it became the base for the nursery's color scheme.

Min mamma gav den här fantastiska filttavlan till bebis I i julas, och vi älskar den! Mönstret och materialet inhandlades på sjuttiotalet och har sedan dess legat i min mammas skåp. Otroligt. Men allt har åldrats väl, och till sist gjorde hon denna katt till bebis I och en matchande filtsnigel till hans lilla kusin. Mycket sött! Eftersom vi gillar den så mycket fick den bli grund för färgerna i bebisrummet.


Red and green it is! I couldn't help myself but had to go a little crazy with the washi tape again.

Rött och grönt alltså! Jag kunde inte hindra mig från att gå loss med washitejpen igen.


Baby I's room is really an old walk-in-closet, changed into a tiny room. 107 square feet, maybe?

Bebis I:s rum är egentligen en gammal klädkammare, omgjord till minirum. 10 kvadratmeter, kanske?


I like the wallpaper, don't you? It's Penguin Green from Isak, and can be found here.

Jag gillar tapeten, vad säger ni? Det är Penguin Green från Isak och är köpt här.


Me and my friend Mr. Washi tape went crazy again and decorated these letters. Nice, huh? Am very pleased with the way they turned out.

Jag och min kompis washitejpen gick loss igen och dekorerade de här bokstäverna. Snyggt va? Är mycket nöjd.The Ikea storage Trofast is perfect for storing toys and plushies.

Ikeamöbeln Trofast är toppen för förvaring av leksaker och mjukdjur.


We inherited the giant Lego from a neighbor. Huge success.

Vi fick ärva jättelegot av en granne. Enorm succé.


So I might be nuts, but I spent nine (9) hours the other day organizing our closets. Since all rooms are small, we can't really put in any new closets but have to work with the existing lot. So the boys got to share this one. I do have bought some nice paint to make it look nicer, but have finally realized that that particular project has to wait until August. Pity!

Kanske är jag galen, men jag spenderade nio (9) timmar med att organisera våra garderober häromdagen. Eftersom våra rum är rätt små kan vi inte sätta in några nya garderober utan får jobba med det som finns. Så pojkarna fick dela den här. Jag har köpt färg för att piffa till den på insidan men har fått inse att just det projektet får vänta till augusti. Synd!


I color coordinated the things in the closet to make it easier for them to see where their things are. Green for the five-year-old and red for the baby.

Jag färgkoordinerade sakerna i garderoben för att göra det lättare för barnen att se var deras saker är. Grönt för den stora och rött för den lilla.


Very pedagogical labels. Since we're all into soccer the soccer shirts needed a place of their own.

Mycket pedagogiska etiketter. Eftersom fotbollsfeber råder här måste fotbollströjorna ha en egen plats.


Onesies, shirts, and socks...

Bodiesar, tröjor och strumpor...


...winter gear...

...vinterkläder...


...and night gear.

...och nattkläder.


We still have a lot to finish, but this is a start anyway! This will have to do for now, tomorrow we leave for our summer holiday. Yay!

Det är fortfarande en hel del att göra, men det här är i alla fall en början! Det får räcka för stunden, i morgon åker vi på sommarlov. Yej!

***

Update: We finally painted the closet to match the penguin wallpaper. Nicer, huh?

Uppdatering: Vi målade till sist insidan av garderoben för att matcha pingvintapeten. Bättre, eller hur?http://iheartorganizing.blogspot.se/

No comments:

Post a Comment