Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thursday, June 21, 2012

The magic crayons | De magiska pennorna


We've gotten a new favorite around here. The mini "Colour & Create" pens from Crayola! Pure magic, I tell you.

Vi har fått en ny favorit, Crayolas minipennor "Colour & Create"! Helt magiska faktiskt.You draw a background (or whatever you like) with one of the darker ones marked with 1, and then you can use the lighter shades marked with 2 on top of the darker one. Superfun!

Man ritar en bakgrund (eller vad man vill) med en av de mörkare pennorna som är märkt med 1, och sedan kan man använda någon av de ljusare pennorna som är märkta med 2 ovanpå. Hur kul som helst!


We just bought them yesterday and I'm sure we'll figure out many more ways of using them. But we started out by making gift labels. Pretty neat, huh?

Vi köpte pennorna igår och kommer säkert att komma på massor av sätt att använda dem. Vi började dock med att göra paketetiketter. Snygga va?


A also discovered that these fabulous pens can be used to work through all of your EURO 2012 (the soccer tournament going on right now) disappointment - if you're Swedish, that is - by making pictures of the goals. This is Zlatan Ibrahimovic's goal on France...

A upptäckte att dessa fantastiska pennor också kan användas för att bearbeta eventuell EM-besvikelse. Här är Zlatans mål på Frankrike...
Practice makes perfect... Now we and the gifts are off to celebrate midsummer in Gothenburg. Happy midsummer to you all!

Övning ger färdighet... Nu ger vi och presenterna oss av till Göteborg för att fira midsommar. Glad midsommar alla!

No comments:

Post a Comment