Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, August 21, 2012

Another Plain Baby Cardigan | Ännu en enkel bebiskofta


I tend to massproduce. Whenever I find a pattern that I like, I make several of the same thing in different colors. Like the art caddies. Or the baby cardigans.

This time I seem to keep making easy baby cardigans (yarn and pattern from Pickles). At first I made a blue one for baby I, and now I've made one for my sister's newborn.

Jag har en benägenhet att massproducera. När jag hittar ett mönster som jag gillar gör jag många av samma, gärna i olika färger. Som pysselfodralen. Eller bebiskoftorna.

Den här gången har jag fastnat för en enkel bebiskofta (garn och mönster från Pickles). Först gjorde jag en blå till bebis I, och nu har jag stickat en till min systers nyfödda.


The pattern is called Plain cardigan and the color combination is called "Hiding place" (Gjemmested). See the yarn here, they have many other color combinations if you prefer something else.

Mönstret heter Enkel jakke och färgkombinationen heter "Gömstället" (Gjemmested). Titta på garnet här, de har en massa andra färgkombinationer om du föredrar något annat.

2 comments: