Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, August 6, 2012

Five illustrations I pinned last week on Pinterest | Fem illustrationer jag pinnade på Pinterest förra veckan

I started working again last week, after thirteen months of maternity leave (gotta love Sweden!). I really love my job, but it takes some time to get my brain up to speed on work things again. But I'm lucky enough to have a great job in children's book publishing that I love. Maybe that's why I always have loved "childish" illustrations?

Jag började jobba igen förra veckan, efter tretton månaders föräldraledighet. Jag gillar verkligen mitt jobb, men det tar lite tid att få igång hjärnan igen. Men jag är lycklig nog att arbeta med barnböcker, som jag älskar. Kanske är det därför som jag alltid dragits till "barnsliga" illustrationer?By the great Oliver Jeffers. My favorite. Picture from Elina Ellis.

Av den fantastiske Oliver Jeffers. Min favorit. Bild från Elina Ellis.


A really pretty US map from Mr Printables.

En finfin USA-karta från Mr Printables.

From The Project Twins.

Från The Project Twins.


And last but definitely not least the fabulous poster by Camilla Lundsten. Photo from Baby Deco.

Och sist men absolut inte minst den finfina affischen av Camilla Lundsten. Foto från Baby Deco.

No comments:

Post a Comment