Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, October 17, 2012

Crafting relay: DIY Fall Matchboxes | Pysselstafetten: Gör-det-själv: Hösttändsticksaskar


It's time for my second contribution to the crafting relay! And if you've made the tea that Hannas kreativa hörna taught us in the relay yesterday, it's time to take that cup of tea, make yourself cozy in the sofa, watch the rain, and light a candle. And for that, you of course need some fall inspired matchboxes! What else is there to light a fall candle with? I'm just asking.

I have a friend who makes these to use as hostess gifts. It's a great idea, she puts six of the in a small cellophane bag and ties it together with a nice ribbon.

Det är dags för mitt andra bidrag till Pysselstafetten! Och om du gjort teet som Hannas kreativa hörna lärde oss igår, är det dags att göra den där koppen med te, krypa upp i soffan, titta på regnet och tända ett ljus. Och för att kunna göra det behöver du naturligtvis några höstliga tändsticksaskar. Vad kan man annars tända ett höstljus med? Jag bara frågar.

Jag har en kompis som gör sådana här som presenter att ha med när hon går på middag. Det är en helt bra idé, hon lägger sex stycken fint travat i en cellofanpåse och knyter ihop med ett fint band.The first thing you need to do is to gather all nice crafting things you have. It can be paper, fabric, glitter, color pencils, glue, sequins, pearls, yarn, buttons, etc etc. And some matchboxes of course.

Det första du måste göra är att ta fram alla dina fina pysselsaker. Som till exempel papper, tyg, glitter, färgpennor, lim, paljetter, pärlor, garn, knappar etc etc. Och några tändsticksaskar så klart.


Then everything will look like this for a while.


Sedan ser allt ut så här ett tag.


I picked out these things - some fabrics and sequins...

Jag valde ut några tyger och paljetter...


...and made this. Rowanberries are truly one of the fall-iest trees I know. We have so many around here, and I love the leaves and the red berries.

I just cut a square of the orange fabric to fit the box, and glued it in place. Then I cut the leaves and glued them on. Then the sequins. Last, I took a bit of brown embroidery thread to make the branch. It was a bit tricky to glue in place, but just make sure not to use too much glue and you'll be fine. A nice touch is to glue some nice crafting paper on the bottom of the box.

...och gjorde den här. Rönnbär är ett av de höstligaste träd jag vet. Det finns hur många som helst häromkring, och jag gillar löven och bären.

Jag klippte ut en fyrkant av det orangea tyget och limmade fast det på asken. Sedan klippte jag ut löven och limmade fast dem. Sedan paljetterna. Till sist tog jag en bit brun broderitråd för att göra grenen. Den var lite knepig att få på plats, men bara du inte tar för mycket lim kommer det att gå fint. Snyggt är också att limma lite fint papper på askens undersida.Then I used the same orange fabric and a nice pearly paper...

Sedan tog jag samma orangea tyg och ett fint pärlemorpapper...


...and made this. Yes, we have a lot of maples around here too (my second favorite fall tree) and yes, I used the Canada flag as a template. But tilted the leaf a bit, so it wouldn't be too obvious.

...och gjorde denna. Ja, vi har många lönnar häromkring också (mitt andra favvohöstträd) och ja, jag använde Kanadas flagga som mall. Men jag lutade lite på lövet så att det inte skulle vara för uppenbart.


Then I took some light blue paper and glued it on top and bottom of a box. On the top I made a cloud out of white paper and rain drops out of some sequins. On the bottom I made an umbrella out of red and black paper.

Sedan tog jag ljusblått papper och limmade på ovan- och undersidan på en ask. På ovansidan gjorde jag ett moln av vitt papper och regn av några paljetter. På undersidan gjorde jag ett paraply av rött och svart papper.


Well, at this point we (my five year old and I) started to feel a little fed up with fall and rain and all, and started to long for summer. To feel better, we made this summery box with a pearly paper underneath, and shells from this summer glued on top. Between the shells we pasted crushed shells (to crush them was A:s favorite part).

Nåja, när vi (min femåring och jag) kommit så här långt var vi hyfsat less på höst och regn och sådant, och vi började längta efter sommaren. För att känna oss bättre gjorde vi den här sommarasken, med ett pärlemorpapper längst ner och snäckskal samlade i somras limmade ovanpå. Mellan snäckorna klistrade vi krossade snäckskal (att krossa dem var A:s favoritpyssel).I like my matchboxes clean and bright, with quite naive pattern. Do you think they are too simple? Well, A did, and after having tried to make me use more glitter he gave up and took matters in his own hands instead. These boxes will be Christmas presents for our relatives, and he was extremely pleased with how they turned out. 

This is the great thing with this project - it's super easy to make with kids, and you can make the boxes however you like. The sky is the limit - and so on.

Jag gillar att göra mina askar enkla med klara färger och ganska naiva mönster. Tycker ni att de är för enkla? Det gjorde A, och efter att ha försökt få mig att använda mer glitter tog han saken i egna händer. De här askarna ska bli julklappar till släktingar, och han var extremt nöjd med resultatet.

Det är det som är det fiffiga med det här projektet, det är superenkelt att göra tillsammans med barn och askarna kan se ut precis som man vill. The sky is the limit - och så vidare.


Now it's up to you to get creative and make some boxes. Good luck! Tomorrow it's Rebecca's DIY who continues the crafting relay. Exciting!
Nu är det er tur att vara kreativa och göra askar. Lycka till! I morgon är det Rebeccas DIY som fortsätter Pysselstafetten. Spännande!


4 comments:

 1. Fina! Detta är en ide att ta med som pyssel med mina förskolebarn

  ReplyDelete
 2. Absolut, det är busbra att göra med barn, de kan bli hur mycket eller lite dekorerade som helst. Försök dock att undvika att limma tjusiga bollar runt om hela. A gjorde det sist, och asken blev tvungen att stå på högkant...

  ReplyDelete
 3. Det är ju så roligt att göra egna tändsticksaskar och det är ju så roligt att ge bort dom!
  //Henrietta

  ReplyDelete