Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, July 3, 2012

The dream of a summer house | Sommarstugedrömmen

From hemnet.se
I always dream of a summer house (or weekend cottage if you like) this time of the year. Don't you? I read somewhere that Sweden is one of the world's top countries when it comes to number of summer houses per inhabitant. 700.000 summer houses for nine million people... No wonder I want one too.

Jag drömmer alltid om en sommarstuga så här års. Gör ni? Jag läste någonstans att Sverige är ett av världens mest fritidshustäta länder med 700.000 sommarstugor på nio miljoner invånare... Inte undra på att jag också vill ha en.

From hemnet.se
We have talked about it for years, about what it would mean for our family budget, where we would like to spend our summers, and if we are up for the project. In Sweden there are tons of super cute summer cottages to dream about.

Vi har pratat om det i åratal, vad det skulle betyda för familjens ekonomi, var vi vill vara på somrarna och om vi orkar med det hela. I Sverige finns det ju massor av supersöta stugor att drömma om.

 
From hemnet.se (cropped)


But, quite unexpectedly, it's this one that we're putting in an offer for today. Not at all the red Swedish cottage but an old church. But oh so lovely! Keep your fingers crossed, I'll get back asap with information on how it goes.

Where do you want to spend your summer? Tell me!

Men något oväntat är det detta hus vi lägger ett bud på idag. Inte alls den lilla svenska röda stugan utan en gammal kyrka. Men oh så fin! Håll tummarna, jag återkommer snarast med besked om hur det går.

Var vill du vara i sommar? Berätta!

No comments:

Post a Comment