Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, July 30, 2012

Five summer house things I pinned on Pinterest | Fem sommarstugebilder jag pinnat på Pinterest

From Sköna Hem
I can't really let go of my dream of a summer house just yet. We haven't bought any yet, so for now I'll have to stick with dreaming about the perfect one. Preferably with a sun porch, like this. Or maybe a little smaller...

Jag kan inte riktigt släppa tanken på en sommarstuga. Vi har inte köpt någon än, så för stunden nöjer jag mig med att drömma om det perfekta huset. Helst med en glasveranda som den här. Eller möjligen något mindre...

From Vintage House

A painted wooden floor would be nice.

Ett målat trägolv vore trevligt.

From Ting ute och inne
I don't know about an outdoor shower, wouldn't it be really cold? But with a view like this, why not? If you're not too shy, that is.

Jag är osäker på det här med utedusch. Blir det inte väldigt kallt? Men det är klart, men en trevlig utsikt kanske det går bra. Om man inte är för blyg alltså.


From Malin Inredare
 I have already printed out a pattern for a tree bench like this. It's a must have.

Har redan skrivit ut beskrivning till en trädbänk. En sådan är ett måste.

From Martha Stewart Living
If there isn't a summer house for us, I'll settle for a vacation at Grand Hotel, Mackinac Island in Michigan. I won't leave the porch.

Om det inte blir någon sommarstuga kan jag tänka mig en semester på Grand Hotel, Mackinac Island i Michigan istället. Jag kommer inte att röra mig från verandan.


That was five things, right? Well, here are two bonus sun porches. Lovely lovely.


Det var fem saker va? Nåja, här kommer två bonusglasverandor. Fina fina.

From Seventeen Doors

From Onekligen
No comments:

Post a Comment