Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, July 15, 2012

The Ikea hack | Ikea-fixet

I'm really sorry for the irregular blogging lately. We are renting a summer house and discovered that we have absolutely no access to the Internet there. We can't even use our cell phones apart from the odd text message I manage to send out when finding the exact right spot in the garden. A little disturbing at first, but after a few days it's relaxing really...

Hemskt ledsen för att jag inte bloggar så ofta nu. Vi hyr en sommarstuga och upptäckte att vi inte har någon som helst tillgång till Internet där. Vi kan inte ens använda mobilerna förutom ett och annat sms som jag lyckas få iväg när jag står på exakt rätt ställe i trädgården. Det var lite frustrerande först, men nu känns det mer som avkopplande...


Anyway, while in my beach chair I sometimes think about the things I will do when I get back to the city. And among the things I plan is to spice up our old and very boring Ikea drawer.

Hur som helst, i min solstol funderar jag ibland över de saker jag ska göra när jag kommer hem till stan igen. Och bland dem planerar jag att piffa till vår gamla trista Ikeabyrå.

It's an Ikea Malm drawer, I'm sure you know it. It has done it's duty in our bedroom for the past ten years or so, but I feel that everything is too white in our bedroom right now (I like colors, remember?) so something has to be done.

Det är en helt vanlig Ikea Malm-byrå, ni känner säkert igen den. Den har tjänstgjort i vårt sovrum de senaste tio åren eller så, men nu känns allt för vitt där (jag gillar färg som ni vet) så något måste göras.
Enter this. What do you think I'm going to do? The result will be revealed in August...

Dags för detta. Vad tror ni det ska bli? Ni får se resultatet i augusti...

No comments:

Post a Comment