Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, July 18, 2012

The knitted 80's sweater | Den stickade åttiotalströjan


Alright, I know I sort of made fun of my mom when she kept the materials and pattern for the felt cat for thirty something years. But I'm not that much better.

Okej, jag vet att jag gjorde mig lite lustig över min mamma när hon sparade material och mönster för filtkatten i trettionånting år. Men jag är inte så mycket bättre själv.


Look what I found in a drawer! Half a sweater with pattern from 1986... You Swedish readers probably know the magazine, all kids read it then. Yup, it's Kamratposten.

Titta vad jag hittade i en låda! En halv tröja och ett mönster från 1986. Ni känner säkert igen tidningen, alla ungar läste den då. Japp, det är Kamratposten.I would never buy yarn like this now, it's some kind of cheap acrylic. But oh how I loved it back then! I thought the rainbow colors were the most beautiful ever.

So what to do with it now? I feel that I have to make something with it, but I can't fit into the sweater (size 11 years...). I can either make it into something sleeveless, or something completely different. Any ideas?

Jag skulle aldrig köpa sådant här garn nu, det är någon sorts billig akryl. Men så jag älskade det då! Jag tyckte att regnbågsfärgerna var helt fantastiska. 

Så vad gör jag med det nu? Någonting måste göras med det, men jag passar inte i tröjan (storlek 11 år...). Antingen kan jag göra något ärmlöst (det räcker nog garnet till) eller något helt annat. Några idéer?

No comments:

Post a Comment