Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, August 10, 2012

DIY The IKEA Malm Drawer Hack | Gör-det-själv: En piffad IKEA Malm-byrå


Remember that I told you about an IKEA hack a few weeks ago? Well, I'm done now, and am extremely happy with the result.

Kommer ni ihåg att jag berättade att jag skulle fixa till en IKEA-byrå för några veckor sedan? Nu är det klart, och jag blev extremt nöjd med resultatet.


Let's start from the beginning. We had this white IKEA Malm drawer. Nothing wrong with it, but like I've said before - I like color. And with all the white walls in our bedroom, everything was a little too pale.

Vi tar det från början. Vi har en vit IKEA Malm-byrå. Inget fel på den, men som jag sagt tidigare - jag gillar färg. Och med alla vita väggar i vårt sovrum blev det hela lite väl blekt.Not anymore though. Nobody puts Baby in the corner. It is now a splash of color and is not hiding in a corner anymore, but is more like drawing attention to the corner. Much better and more fun to look at.

Inte nu längre dock. Nu är det en färgklick som inte gömmer sig i hörnet längre, utan liksom drar fokus till hörnet istället. Mycket bättre och skojigare att titta på.I used self adhesive vinyl that I cut into triangles and pasted onto the drawer. It was very simple and took about two hours. I was quite nervous about the whole thing, but as it turned out that I could move the vinyl even after pasting it, I relaxed a bit. I didn't plan the layout in beforehand which I probably should have. But I had a lot of vinyl, so a few cutting mistakes didn't matter much.

Jag använde självhäftande plast som jag skar i trekanter och klistrade på byrån. Det var mycket enkelt och tog ungefär två timmar. Jag var rätt nervös innan men det visade sig att man kunde flytta plasten även när man klistrat på den. Då slappnade jag av lite. Jag hade inte planerat layouten innan vilket jag förmodligen borde ha gjort. Som tur var hade jag mycket plast, så några misstag i tillskärandet gjorde inte så mycket.
On top I put a green glass top that we bought from IKEA a few years ago. I don't think they have it in green anymore, but only in grey (which would be nice too, imagine a grey top and yellow and grey vinyl!) and white.

Ovanpå byrån la jag en grön glasskiva som vi köpte på IKEA för några år sedan. Jag tror inte de har den i grönt fortfarande, utan bara i grått (vilket skulle vara helt snyggt också, tänk er en grå glasskiva och gul och grå plast!) och vitt.

To add something blue into our house was quite daring I must say, we have kind of kept to green. And red. And the occasional orange. But blue and green together felt safe. And I like it.

Att ha något blått hemma hos oss kändes helt vågat. Vi har liksom hållit oss till grönt. Och rött. Och en aning orange. Men blått och grönt tillsammans kändes lite tryggt. Och jag gillar det.

2 comments:

  1. Superfint! Vilken bra idé och snyggt i utförandet också. Jag gillar färgerna. Hade själv också valt den skalan. Detta öppnar ju upp för en hel del idéer.

    ReplyDelete
  2. Tack! Kul om det kan inspirera! Det var faktiskt inte alls särskilt svårt.

    ReplyDelete